Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksella on kuntayhtymän hallituksen alainen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistuksessa tai hallinnassa olevien kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, ylläpidosta (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous sekä muu kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvä toiminta), vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle kuuluvista talonrakennusinvestointi- ja rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kuntayhtymän tulosalueille tapahtuu liikelaitoksen kautta.

Kuntayhtymän hallitus valitsee toimikaudekseen liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä yhden jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan jäsenien ja varajäsenien tulee olla kuntayhtymän hallituksen jäseniä tai varajäseniä tai kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvia.

Kuntayhtymän hallitus on valinnut Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon seuraavasti (jälkimmäinen on henkilökohtainen varajäsen)

  • Jyri Ylönen, puheenjohtaja, Marianne Lukkarila
  • Erja Laaksonen, varapuheenjohtaja, Katja Isomöttönen
  • Eija Aaltonen, Jari Blom
  • Harri Oksanen, Matti Vesa Volanen
  • Timo Taskinen, Emilia Lakka