Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Autoala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 2–3 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Haku tähän koulutukseen on tällä hetkellä suljettu. Seuraava hakuaika on 14.10.-8.12.2024 ja opinnot alkavat 3.2.2025. Koulutus ei sovellu oppivelvollisille.Vähintään B-luokan ajokortti katsotaan eduksi hakijalle.

Kenelle

Oletko kiinnostunut autojen huoltamisesta ja korjaamisesta? Oletko aktiivinen, huolellinen ja oma-aloitteinen? Autoalan opinnoissa opiskelet sähkö- ja moottoritekniikkaa sekä diagnostiikkaa. Ymmärrät lisäksi vastuusi työn laadusta ja koneiden sekä laitteiden toimivuudesta.

Autoalan Joustavan polun opiskelut sopivat sinulle, jos olet:
• Oma-aloitteinen
• Kykenet itsenäiseen työskentelyyn sekä opiskeluun virtuaalisissa ympäristöissä
• Olet vähintään 18-vuotias
• Sinulta löytyy työelämäkokemusta

Automekaanikon työ vaatii riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Kuvaus

Voit suuntautua automekaanikoksi.

Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia automekaanikon tehtävässä. Hän osaa huoltaa, etsiä vian ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden.

Automekaanikko ja hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Ajoneuvoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat:

Ajoneuvotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (85 osp):
• Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
• Alustan korjaustyöt, 15 osp
• Jarrujen korjaus, 10 osp
• Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 osp
• Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp

Ajoneuvotekniikan valinnaiset tutkinnon osat

Automekaanikko (otettava 30-45 osp):
• Polttomoottorin korjaus, 15 osp
• Voimansiirron korjaus, 15 osp
• Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huoltotyöt, 15 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp:
- viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9osp
- yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Automekaanikon valinnaiset tutkinnon osat
• Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö, 15 osp
• Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
• Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
• Moottoripyörien huolto, 15 osp
• Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
• Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
• Ajoneuvon lisävarustetyöt, 15 osp
• Ajoneuvon siistiminen, 15 osp
• Alustan vianhaku, 15 osp
• Kilpa¬-ajoneuvomekaanikkona toimiminen, 15 osp
• Lämmönhallintajärjestelmän korjaustyöt, 15 osp
• Rengastyöt, 15 osp
• Varaosavarastossa toimiminen, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita laajennetun oppivelvollisuuden maksuttomuus ei koske:
Opiskelijan on suositeltavaa hankkia tietokone, ellei sellaista ole ennestään (n. 300€).

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut