Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Taideteollisuusala

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 2–3 vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Haku tähän koulutukseen on tällä hetkellä suljettu. Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on valmiita ammatillisia opintosuorituksia (tutkinnon osa tai osia suoritettuna) tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Gradian hakupalveluista.

Kenelle

Tekstiiliartesaani on luova, yhteistyökykyinen, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta.
Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut käsityöperinteistä, kulttuurista ja yrittäjyydestä. Tekstiiliartesaani koulutuksessa opit monipuolisesti erilaisia tekstiilin erikoistekniikoita esim. kankaankudontaa ja -painantaa, huovutusta, värjäystä, neulontaa, virkkausta, tuftausta, kirjontaa ja/tai nauhojen valmistusta.
Tekstiilialan artesaanit työskentelevät tuotteiden valmistamis- ja korjaustehtävissä, alan erilaisissa palvelutehtävissä esim. myynti- ja asiakaspalvelussa tai kädentaitojen ohjaus- neuvontatehtävissä.

Kuvaus

Tekstiilialan artesaani hallitsee monipuolisesti erilaisia tekstiilitekniikoita sekä uusia, että perinteisiä työmenetelmiä.

Voit työskennellä tuotevalmistajana, käsityötaidon ohjaajana tai erilaisissa tekstiilialan palvelutehtävissä kuten asiakaspalvelu- ja myyntityöt, tuotteiden esillepano- ja somistaminen, tekstiilien huolto, korjaus ja vuokrauspalveluissa tai stailaajana erilaisissa tapahtumissa tai juhlissa.

Koulutuksessa saat valmiuksia toimia kädentaitojen ohjaajana esim. kansalais- ja työväenopistoissa sekä erilaisten ohjauspalveluiden tuottajana hyvinvointi- ja matkailualan yhteistyöverkostoissa.
Opinnoissa keskitytään ajankohtaisiin tekstiilialan haasteisiin, kuten kestävään kehitykseen sekä erilaisiin työelämälähtöisiin yhteistyöprojekteihin. Opintojen perustana monipuolisten kädentaitojen ja kulttuuriosaamisen lisäksi ovat estetiikan, ergonomian ja käytettävyyden tunteminen.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen opintojakso.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintonimike on artesaani.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat
Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp

Toisen pakollisen tutkinnon osan tekstiilialalla voi valita kahdesta osaamisala vaihtoehdosta.

Tuotteen valmistuksen osaamisala:
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp
Opinnoissa voit keskittyä tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala:
Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp
Opinnoissa tutustut mm. tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Monenlaisten materiaalien ja tekniikoiden taitaminen antaa mahdollisuuksia niiden uudenlaiseen yhdistämiseen. Opintoja voi suunnata käsityötaitojen ohjaamisen ohella tuotevalmistukseen ja taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

Valinnaiset tutkinnon osat:

Asiakastyön suunnittelu ja valmistus 15 osp
Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp
Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen 15 osp
Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
Tilan stailaaminen 15 ops
Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaisiin opintoihin voi valita yhden tutkinnon osan Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193