Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tekstiiliartesaani on luova, yhteistyökykyinen, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta.
Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut käsityöperinteistä, kulttuurista ja yrittäjyydestä. Tekstiiliartesaani koulutuksessa opit monipuolisesti erilaisia tekstiilin erikoistekniikoita esim. kankaankudontaa ja -painantaa, huovutusta, värjäystä, neulontaa, virkkausta, tuftausta, kirjontaa ja/tai nauhojen valmistusta.
Tekstiilialan artesaanit työskentelevät tuotteiden valmistamis- ja korjaustehtävissä, alan erilaisissa palvelutehtävissä esim. myynti- ja asiakaspalvelussa tai kädentaitojen ohjaus- neuvontatehtävissä.

Hakeutuminen

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2023, 15.5.2023 mennessä koulutukseen hakeneet haastatellaan kesäkuussa 2023. Kielitaidon arviointi 6.6.2023
Haku koulutukseen on avoinna 31.8.2023 asti, 16.5.–31.7.2023 välillä saapuneet hakemukset käsitellään ja hakijat kutsutaan haastatteluun elokuussa 2023. Kielitaidon arviointi on 9.8.2023.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut pidetään viikolla 25. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Tekstiilialan artesaani hallitsee monipuolisesti erilaisia tekstiilitekniikoita sekä uusia, että perinteisiä työmenetelmiä.

Voit työskennellä tuotevalmistajana, käsityötaidon ohjaajana tai erilaisissa tekstiilialan palvelutehtävissä kuten asiakaspalvelu- ja myyntityöt, tuotteiden esillepano- ja somistaminen, tekstiilien huolto, korjaus ja vuokrauspalveluissa tai stailaajana erilaisissa tapahtumissa tai juhlissa.

Koulutuksessa saat valmiuksia toimia kädentaitojen ohjaajana esim. kansalais- ja työväenopistoissa sekä erilaisten ohjauspalveluiden tuottajana hyvinvointi- ja matkailualan yhteistyöverkostoissa.
Opinnoissa keskitytään ajankohtaisiin tekstiilialan haasteisiin, kuten kestävään kehitykseen sekä erilaisiin työelämälähtöisiin yhteistyöprojekteihin. Opintojen perustana monipuolisten kädentaitojen ja kulttuuriosaamisen lisäksi ovat estetiikan, ergonomian ja käytettävyyden tunteminen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintonimike on artesaani.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat
Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp

Toisen pakollisen tutkinnon osan tekstiilialalla voi valita kahdesta osaamisala vaihtoehdosta.

Tuotteen valmistuksen osaamisala:
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp
Opinnoissa voit keskittyä tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala:
Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp
Opinnoissa tutustut mm. tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Monenlaisten materiaalien ja tekniikoiden taitaminen antaa mahdollisuuksia niiden uudenlaiseen yhdistämiseen. Opintoja voi suunnata käsityötaitojen ohjaamisen ohella tuotevalmistukseen ja taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

Valinnaiset tutkinnon osat:

Asiakastyön suunnittelu ja valmistus 15 osp
Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp
Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen 15 osp
Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
Tilan stailaaminen 15 ops
Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaisiin opintoihin voi valita yhden tutkinnon osan Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen opintojakso.

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin mm. taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Osaamista voi täydentää myös tutkintojen osien opinnoilla. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä