Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Taideteollisuusala

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kenelle

Kaluste- ja sisustusalan artesaani on luova, yhteistyökykyinen, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta.
Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kädentaidoista, kulttuurista, sisustamisesta ja yrittäjyydestä. Kalusteartesaani voi erikoistua tuotevalmistuksessa puu ja/tai metallikalusteisiin. Sisustusartesaanin koulutus antaa valmiuksia toimia sisustus- ja tilasuunnittelun sekä 3d-visualisoinnin työtehtävissä.

Kaluste- ja sisustusalan artesaanin tutkinto koostuu kalusteiden mallien ja prototyyppien valmistuksesta sekä tuotesuunnittelusta, 3d-mallinnuksesta, muotoilu- ja taideteollisuusalan historiasta, visuaalisesta suunnittelusta- ja sommittelusta sekä verhoilun perusosaamisesta.

Kaluste- ja sisustusala on tarkoitettu sinulle, jolla on kiinnostusta tai kokemusta sisustamisesta ja/tai kalusteiden suunnittelusta ja valmistuksesta.

Kuvaus

Kaluste- ja sisustusalan artesaani hallitsee monipuoliset kädentaidot, puu- ja metalli materiaalien ajankohtaiset valmistusmenetelmät sekä verhoilun perusteet. Hän osaa suunnitteluavustajan tehtävät, kuten teknisen piirtämisen ja 3d-mallinnuksen.
Kalustealan artesaani työskentelee kalusteiden valmistamisen ja suunnittelemisen ammattilaisena eri työtehtävissä kalusteteollisuudessa ja pienyrityksissä tai yrittäjänä. Sisustusalan koulutus antaa valmiuksia toimia sisustus- ja tilasuunnittelun sekä 3d-visualisoinnin työtehtävissä.

Opinnoissa keskitytään ajankohtaisiin kaluste- ja sisustusalan ratkaisuihin sekä työelämälähtöisiin yhteistyöprojekteihin. Opintojen perustana monipuolisten kädentaitojen ja kulttuuriosaamisen lisäksi ovat estetiikan, ergonomian ja käytettävyyden tunteminen.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Pakolliset tutkinnon osat. Tarjolla olevat valinnaiset tutkinnon osat.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintonimike on artesaani.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat
Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp

Toisen pakollisen tutkinnon osan kalustealalla voi valita neljästä osaamisala vaihtoehdosta.

Tuotteen valmistuksen osaamisala:
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp
Opinnoissa voit keskittyä puu- ja metallialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Metalliseppäalan osaamisala:
Metallisepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp
Opinnoissa keskitytään metallisepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Osaamisalan suorittanut artesaani on taitava laadukkaiden metallituotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Puusepänalan osaamisala:
Puusepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp
Opinnoissa keskitytään puusepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Osaamisalan suorittanut artesaani on taitava laadukkaiden puutuotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Sisustusalan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
Sisustusprojektin toteuttaminen 45 osp
Opinnoissa keskitytään sisustusprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Perehdytään sisustus- ja tilasuunnitteluun huomioiden eri kohteiden ja kohderyhmien tarpeet. Koulutuksessa opiskellaan 3d-suunnittelun ja -visualisoinnin taitoja sekä ohjelmistoja. Koulutus antaa valmiuksia kehittää osaamistaan toimia sisustus- ja tilasuunnittelun sekä 3d-visualisoinnin työtehtävissä.

Valinnaiset tutkinnon osat:
Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp
Asiakastyön suunnittelu ja valmistus 15 osp
Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp
Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen 15 osp
Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
Tilan stailaaminen 15 ops
Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistuksessa 15 ops
Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image

Monta tapaa opiskella

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun.

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen opintojakso.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193