Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko työskennellä varastoalan monipuolisissa tehtävissä? Logistiikan perustukinto, varastonhoitaja on tarkoitettu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla on ikää vähintään 18 vuotta. Koulutus on tutkintotavoitteista ja tutkinnon suorittaminen edellyttää suomen kielen taitoa.

HUOM! Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).
Seuraavan ryhmän aloitusajankohta on 2.12.2019.

HAKIJOIDEN TULEE OSALLISTUA HAKIJAINFOON / HAASTATTELUUN GRADIAN LIEVESTUOREEN toimipisteessä (Ajoneuvontie 21) TO 14.11.2019 KLO 9. Hakemuksesi peruuntuu, mikäli et osallistu tilaisuuteen.

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään 18 vuoden ikä ja riittävä suomen kielen taito. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielikokeeseen.

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (varastopalvelujen osaamisala) suorittamiseen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa.

Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 4 kuukautta.

Logistiikan perustutkinnossa (varastopalvelujen osaamisalalla) vaadittava ammattitaito osoitetaan aidoissa varastoalan työtehtävissä.

Koulutuksen kesto päiväkoulutuksena 10 kk 2.10.2020). YTO:t hyväksiluettuina.
Koulutuksen kesto päiväkoulutuksena 16 kk (31.3.2021). YTO:en kanssa.
Koulutuksen kesto oppisopimuskoulutuksena 2-3 vuotta.

Rakenne

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Koulutus muodostuu seuraavista pakollisista tutkinnon osista:

- Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 osp
- Tavaran keräily ja lähetys 30 osp
- Inventointi ja saldonhallinta 15 osp
- Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 55 osp. Näitä ovat esimerkiksi:
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Tavaran kuljettaminen 15 osp
- Työkoneiden käyttö ja huolto 15 osp
- Vaarallisten aineiden käsittely 5 osp
- Varaston tietojärjestelmät 10 osp
- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 15 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitukinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Hygieniapassi
- Tulityökortti
- Työturvallisuuskortti
- Ensiapu 1
- Trukinkäytön turvallisuuskoulutus

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Logistiikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelposiuuden korkea-asteelle.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä