Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko työskennellä varastoalan monipuolisissa tehtävissä? Logistiikan perustukinto, varastonhoitaja on tarkoitettu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla on ikää vähintään 18 vuotta.

Hakeutuminen

Seuraava aloitus 5.10.2020. Hakijoiden tulee osallistua hakijainfoon/haastatteluun Gradian Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21). Hakijainfon päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Hakemuksesi peruuntuu, mikäli et osallistu tilaisuuteen.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Varastonhoitajakoulutukseen vaaditaan 18 vuoden ikä ja riittävä suomen kielen taito. Hakijoiden tulee osallistua hakijainfoon/haastatteluun Gradian Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21). Hakemuksesi peruuntuu, mikäli et osallistu tilaisuuteen.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (varastopalvelujen osaamisala) suorittamiseen. Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutuksen kesto on noin 11 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuina. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 16 kk. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta.

Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Rakenne

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp
Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp
Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp
Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp, esimerkiksi:
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Tavaran kuljettaminen, 15 osp
Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
Vaarallisten aineiden käsittely, 5 osp
Varaston tietojärjestelmät, 10 osp
Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 15 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
Hygieniapassi
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
Ensiapu 1
Trukinkäytön turvallisuuskoulutus

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä