Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla ikää vähintään 18 -vuotta. Koulutus on tutkintotavoitteista ja tutkinnon suorittaminen edellyttää suomenkielen taitoa.
HUOM! Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Kevään 2019 aloitukseen (koulutusaika 4.3.2019-13.12.2019) hakuaika on päättynyt ja ryhmä on täynnä.

Seuraavan ryhmän aloitusajankohta on todennäköisesti joko vuoden 2019 lopussa, tai vuoden 2020 alussa.
Tarkennamme aloitusajankohdan myöhemmin.

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (varastopalvelujen osaamisala) suorittamiseen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa.

Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 4 kuukautta..

Logistiikan perustutkinto (varastopalvelujen osaamisala) suoritetaan näyttötutkintona eli ammattitaito osoitetaan aidoissa varastoalan työtehtävissä.

Rakenne

Koulutus muodostuu seuraavista aihealueista:

- Tavaran vastaanotto ja säilytys
- Tavaran keräily ja lähetys
- Inventointi ja saldonhallinta
- Trukinkuljettajan tehtävät
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Tavaran kuljettaminen
- Työkoneiden käyttö ja huolto
- Vaarallisten aineiden käsittely
- Varaston tietojärjestelmät
- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
- Yhteiset aineet

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Hygieniapassi
- Tulityökortti
- Työturvallisuuskortti
- Ensiapu 1
- Trukinkäytön turvallisuuskoulutus
- Henkilönostinkortti

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä