Laajuus

Opintojen laajuus on 40, 35 tai 75 osaamispistettä riippuen siitä, mitä tutkinnon osia opiskelee. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalalla? Haluatko laajentaa tai päivittää osaamistasi ? Tule täydentämään osaamistasi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osilla!

Hakeutuminen

Lukuvuonna 2020-2021 alkaviin koulutuksiin voit hakea 1.5.2020-15.3.2021. Koulutus on mahdollista aloittaa seuraavina ajankohtina:
syksyllä 2020 viikko 33 tai 45
keväällä 2021 viikko 3 tai 15

Hakijoiden tulee liittää kopio sosiaali- ja/tai terveydenhuollon tutkintotodistuksesta hakemukseensa. Kelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun ja sovitaan aloitusajankohdasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla sosiaalialan, liikunta-alan tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
Saat valmiudet toimia vammaistyön ammattilaisena sekä mielekkään arjen edistäjänä. Koulutuksen aikana opit edistämään osallisuutta esimerkiksi käyttämällä työssäsi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, kuntoutumassa tai ovat palveluiden käyttäjinä, esimerkiksi palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp
Saat osaamisen vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen vammaisen asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta sekä hyvää arkea. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, kuntoutumassa tai ovat palveluiden käyttäjinä, esimerkiksi palveluasuminen.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opetus tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä auttaa sinua verkostoitumaan alan työyksiköiden kanssa.

Teemme sinulle henkilökohtaisen oppimisen polun, jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä