Laajuus

Opintojen laajuus on 15-30 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5-10 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Sinulle, jolla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai olet ammatinvaihtaja. Haluat aluksi tutustua tekstiili- ja muotialaan ja opiskella yhden tai kaksi valinnaista tekstiili- ja muotialan tutkinnon osaa ja myöhemmin mahdollisesti koko tutkinnon. Sinulla voi olla myös aiempia opintoja, joita haluat täydentää.

Olet luova ja motivoitunut kädentaitaja. Haluat toteuttaa itseäsi luomalla erilaisia tuotteita tekstiilimateriaaleista. Olet kiinnostunut tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaamisesta ja muodistamisesta tai kiertotaloustuotteiden valmistamisesta kestävän kehityksen ajatuksella. Sinua kiinnostavat mahdollisesti erikoismateriaalit- ja erikoistekniikoiden käyttäminen tekstiili- ja muotialan tuotteissa. Vai haluatko kokeilla erilaisille tekstiilimateriaaleille sopivia viimeistys ja värjäystekniikoita. Pidät myös vastuullisesta asiakaspalvelusta ja kenties haaveilet ohjaustehtävissä toimimisesta. Osaat työskennellä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yksin ja/ tai työryhmän jäsenenä.

Jos jokin edellä mainituista asioista herätti kiinnostuksesi, niin hae meille iltaopintoihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Valintakriteereinä ovat:
- osallistuminen haastatteluun
- harrastuneisuus kädentaitoihin ja kiinnostuneisuus tekstiili- ja muotialaan
- koulutustarve
- hakijat, joille sivutoiminen iltaopiskelu on mahdollista

Etusija niille hakijoille, joilla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista tutkintoa.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutuksen aikana perehdytään tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen / korjaukseen ja muodistamiseen / erikoismateriaalien käyttämiseen / viimeistykseen ja värjäämiseen tai ohjaustoiminnan toteuttamiseen valittujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Rakenne

Haettavissa ja valittavissa olevat Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon valinnaiset tutkinnon osat ovat
• Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen 15 osp
• Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteiden valmistaminen 15 osp
• Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen 15 osp
• Viimeistys ja värjäys 15 osp
• Ohjaustehtävissä toimiminen 15 osp
Valintahaastattelun yhteydessä valitaan / kysytään kiinnostavimmat 1-2 tutkinnon osaa.

Monta tapaa opiskella

Sivutoiminen iltaopiskelu sisältää lähiopiskelua kahtena iltana viikossa sekä lisäksi verkko-ja itsenäistä opiskelua.

Kustannukset

Ei koulutusmaksuja. Henkilökohtaisiin harjoitustöihin tulevat materiaalit on kustannettava itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osia suorittaneena voit jatkaa opiskeluja hakemalla suorittamaan koko tekstiili- ja muotialan perustutkintoa tai yhdistää tutkinnon osan johonkin toiseen perustutkintoon valinnaisena tutkinnon osana.
Perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin mm. tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tai -tutkintojen osiin, liiketoiminnan alan- tai taideteollisuusalan tutkintoihin tai tutkinnon osiin. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä