Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Hakijalla tulee olla työpaikka kuljetusalan yrityksessä. Koulutus on tarkoitettu jo alalla työskenteleville tietojen ja taitojen päivitykseen / alan sisällä työnkuvan laajentamiseen tai muuttamiseen. Koulutuksen kautta voi myös hakeutua takaisin alalle. Kuljetusalan ammattitutkinto on vuonna 2018 tullut korvaamaan yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoa. Koulutuksen aikana voi suorittaa ammattipätevyysopintojen jatkokoulutusta. Tutkinto käy myös oppisopimuskoulutukseen, kun hakijalla on työpaikka.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla vähintään kuorma-auton ajo-oikeus (C -luokan ajo-oikeus) sekä työpaikka kuljetusalan yrityksessä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Kuljetusalan ammattitutkintoa suorittava työskentelee palvelu-, tavara- tai metsäteollisuuden aloilla. Esimerkkejä kuljetusmuodoista: hinauskuljetukset, kaupan ja teollisuuden tavarankuljetukset, metsäteollisuuden kuljetukset

Rakenne

Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) sisältää seuraavat tutkinnon osat (vähintään 4 tutkinnon osaa)

Pakolliset tutkinnon osat
• Kuljettajana toimiminen 40 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään yksi tutkinnon osa
• Kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset 60 osp
• Maa-aineskuljetukset 60 osp
• Säiliökuljetukset 60 osp
• Ympäristöhuollon kuljetukset 60 osp
• Erikoiskuljetukset 60 osp
• Eläinkuljetukset 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
• Henkilöliikenteen rahdinkuljetus 40 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 osp
• Työhön perehdyttäminen ja opastaminen 40 osp
• Huolto ja kunnossapito 40 osp

Lisäksi voidaan valita yksi tutkinnon osa muusta kuljetusalan osaamisalsta tai muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen voit hakeutua Gradiassa opiskelemaan työnjohtokoulutuksiin tai liiketalouden koulutuksiin, jos aikomuksenasi on jatkaa työnjohtotehtäviin tai yrittäjäksi. Ammattitutkinnosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on logistiikka-alan insinööri (AMK).

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Laukaa