Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 23.8. saakka.

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta.

Ennen opintojen alkua hakijan tulee hankkia opintojen ajaksi alan työpaikka tai työssäoppimispaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen. Työpaikalla tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja. Avustamme työssäoppimispaikan etsimisessä, mutta vastuu työssäoppimispaikan löytymisestä on opiskelijalla itsellään.

Voit myös hakea opiskelijaksi, jos olet jo alalla töissä ja haluat suorittaa tutkinnon työn ohessa.

Liiketoiminnan ammattitutkinto taloushallinnon osaamisala korvaa 1.1.2019 alkaen aiemman Taloushallinnon ammattitutkinnon.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta.

Hakijat haastatellaan.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon taloushallinnon osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus 60 osp
Projektinhallinta 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 500€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä