Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko kiinnostunut, mitä sähkö on? Miten pistorasiaan saadaan sähköä? Miten valot syttyvät, kun katkaisijasta painetaan? Miten laukut lajitellaan lentoasemalla tai kuinka hissi toimii?

Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tekniikasta, loogisesta ajattelusta, ongelmien ratkaisemisesta ja käsillä tekemisestä sekä järjestelmällisestä ja huolellisesta työskentelystä.

Sähkö- tai automaatioasentajan koulutuksella voit työllistyä moniin erilaisiin tehtäviin sähköalan yrityksissä, huoltofirmoissa, teollisuudessa ja kaupallisella alalla.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen esihaastattelulomakkeen tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti ja vastata ajoissa sähköisen esihaastattelulomakkeeseen. Tarvittaessa hakijoita kutsutaan valintahaastatteluun oppilaitokseen, mikäli valintaryhmä niin päättää. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei täytä sähköistä esihaastattelulomaketta tai ei osallistu kutsuttaessa valintahaastatteluun.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Sähköasentajan opinnot sisältävät sähkö- ja automaatioalan opintoja. Valmistumisesi jälkeen voit työskennellä erilaisissa sähköurakointiyrityksissä sekä teollisuudessa asennus- ja huoltotehtävissä tai sähköalan myyntitehtävissä. Voit myös työllistää itse itsesi ja perustaa tulevaisuudessa oman sähköalan yrityksen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
• Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 70 osp

Lähiopetusta tarjotaan seuraaviin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnonosiin
• Rakennusautomaatioasennukset 45 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp

Voit valita sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta myös muita ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia, jotka suoritetaan työelämälähtöisesti:
• Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
• Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
• Sähköverkkoasennukset 45 osp
• Teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 osp
• Pneumatiikka-asennukset 25 osp
• Hydrauliikka-asennukset 25 osp
• Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
• Aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista ja työvälineistä sekä korttikoulutusmaksuista. Opiskelijalla tulisi olla tietokone käytössään. Suosittelemme oman kannettavan tietokoneen hankkimista.

Mahdollisen edelleen jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijalla tulisi olla tietokoneen lisäksi myös käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä