Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko saada valot palamaan, pistorasiaan sähköä ja internetin toimimaan? Vai haluatko tietää, miten teollisuusrobotti kokoaa autoja, miten laukut lajitellaan lentoasemalla tai kuinka hissi toimii? Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut käsillä tekemisestä, huolellisesta työskentelystä sekä erilaisten järjestelmien kokoamisesta ja huoltamisesta.

Sähköasentajan koulutuksella voit työllistyä moniin erilaisiin tehtäviin sähköalan yrityksissä, huoltofirmoissa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 20.8.-6.10.2021. Opintojen aloitus 29.11.2021.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen valintahaastattelulomakkeen tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei vastaa sähköiseen valintahaastattelulomakkeeseen. Sähköisen valintahaastattelun tietojen pohjalta osa hakijoista voidaan kutsua valintahaastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 12.10.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Valmistut sähköasentajaksi. Voit työskennellä erilaisissa sähköurakointiyrityksissä sekä teollisuudessa asennus- ja huoltotehtävissä tai sähköalan myyntitehtävissä. Tulevaisuudessa voit mahdollisesti perustaa oman sähköalan yrityksen.
Sähköasentajan opinnoissa opit sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä kunnossapito- ja huoltotöitä.

Halutessasi voit valmistua samanaikaisesti myös sähkö- ja automaatioasentajaksi riippuen valinnoistasi.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
• Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 70 osp

Lähiopetusta tarjotaan seuraaviin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnonosiin
• Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
• Rakennusautomaatioasennukset 45 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp

Näitä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämän toimintaympäristössä
• Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
• Sähköverkkoasennukset 45 osp
• Teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 osp
• Pneumatiikka-asennukset 25 osp
• Hydrauliikka-asennukset 25 osp
• Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
• Aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista ja työvälineistä sekä korttikoulutusmaksuista. Opiskelijalla tulisi olla tietokone käytössään. Oman kannettavan tietokoneen hankkimista suositellaan.

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Mahdollisen edelleen jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijalla tulisi olla tietokoneen lisäksi myös käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä