Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Maalarin ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu alan työkokemusta omaaville, mielellään pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on tällä hetkellä suljettu. Koulutuksen seuraava aloitus on syksyllä 2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Aikaisempi työkokemus, pintakäsittelyalan perustutkinto ja työsuhde alan yritykseen.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, tasoitetöitä tai julkisivujen maalauksia. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa valinnaisen tutkinnon osan mukaan ruiskumaalata tai tapetoida tai tehdä lattioiden päällystyksiä, märkätilojen laatoituksia tai julkisivupinnoituksia. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että osa maalareista on erikoistunut julkisivumaalauksiin tai seinä- ja kattopintojen tasoituksiin. Maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista ja työn tuottavuudesta on huolehdittava.

Tutkinnon suorittanut osaa tehdä työselostuksien mukaan vaadittujen maalaus- tai tasoitusjärjestelmien mukaiset pintakäsittelytyöt laatuvaatimusten mukaan. Hän osaa käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Hän tuntee pintakäsiteltävien materiaalien pintakäsittelyyn liittyviä ominaisuuksia ja osaa ottaa ne huomioon ja esikäsitellä pintakäsiteltävät pinnat. Hän osaa huolehtia maalausolosuhteista, kuten valaistuksesta, pölyttömyydestä ja kosteudesta. Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida työtään suhteessa laatuvaatimuksiin sekä tehdä tarvittavat laadunvarmennusmittaukset.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia työyhteisössä yritystoiminnan toimintatavoilla kustannustehokkaasti ja tuottavasti sekä huolehtia työsuojelusta, henkilökohtaisesta suojautumisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristön suojelusta sekä kaikissa tilanteissa työturvallisuudesta.

Rakenne

Rakennusmaalauksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat
• ensimaalaus
• huoltomaalaus

Tasoitetyön suuntautumisvaihtoehto, Tasoitetyöntekijä
Pakolliset tutkinnon osat
• ensimaalaus
• tasoitetyöt

Julkisivumaalauksen suuntautumisvaihtoehto, Julkisivumaalari
Pakolliset tutkinnon osat:
• ensimaalaus
• julkisivumaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valittava kaksi jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa:
• seinäpintojen päällystys
• ruiskumaalaus
• kuviointimaalaus
• julkisivujen pinnoitus
• julkisivujen rappaus
• märkätilojen laatoitus
• märkätilojen tasoitetyöt
• betonilattioiden pinnoitus
• puurakenteiden ulkomaalaus
• perinnemaalaus
• kalustemaalaus

Monta tapaa opiskella

Mahdollinen valmistava koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä (ilta/viikonloppu) on noin 15 päivää. Tutkinnon edellyttämät lupakortit voidaan suorittaa osana valmistavaa koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä