Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

-

Kenelle

Onko musiikki elämäsi sisältö? Oletko kiinnostunut live-esiintymisestä, yhdessä soittamisesta tai instrumenttiosaamisesi kehittämisestä? Haluatko työllistyä muusikkona tai ovatko musiikkialan jatko-opinnot tavoitteenasi? Haluatko työskennellä toisten samanhenkisten opiskelijoiden kanssa ja solmia elinikäisiä verkostoja? Tee unelmistasi totta ja opiskele muusikoksi Gradiassa!

Hakeutuminen

Hakemuksen lisäksi hakijan tulee täyttää lisätietolomake. Lomake on auki hakuaikana osoitteessa www.gradia.fi/oppimaan/musiikki/musiikin-paasykokeet.

Jos muusikon opinnot Gradiassa ovat jääneet kesken ja haluat tehdä tutkintosi loppuun, täytä vain sähköinen hakulomake. Kirjoita hakemukseen tieto 'tutkinnon loppuun suorittaminen'.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina vähintään peruskoulun oppimäärä sekä musiikilliset valmiudet ja taidot. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Koulutuksen opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat täyttäneet hakemuksen ja lisätietolomakkeen. Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, minkä vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä. Lisätietoa pääsykoejärjestelyistä: www.gradia.fi/musiikin-paasykokeet

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Muusikon tutkinnon voi suorittaa Gradia Jyväskylässä pääaineena joko pop/jazz-instrumentti tai klassinen instrumentti.

Opiskelu antaa sinulle valmiuksia niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseenkin. Opiskeluympäristönä on ainutlaatuinen Suomalainen musiikkikampus ja monialainen Gradia.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen 15 osp
• Musiikin esityskokoonpanossa toimiminen 30 osp
• Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 30 osp
• Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp, esimerkiksi
• Solistina toimiminen 15 osp
• Säveltäminen 15 osp
• Laulunkirjoittaminen, 15 osp
• Musiikkialan esityksen tai tapahtuman toteuttaminen 15 osp
• Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp
• Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota pävitetään koko opiskeluajan.
Huomaathan, että kyseessä on pääosin päiväopetuksena (klo 8-16) toteutettava koulutus, johon hakijan oletetaan pystyvän sitoutumaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Musiikkialan opiskelija tarvitsee oman instrumentin. Pop/jazz-laulajat tarvitsevat oma mikrofonin ja piuhan, jotka voidaan hankkia myös yhteistilauksena opintojen alkaessa. Muita opintojen aikana tarvittavia välineitä ovat mahdolliset musiikin hahmottamiseen liittyvät tehtäväkirjat tai monisteet sekä yhteisissä opinnoissa tai kahden tutkinnon opinnoissa tarvittavat oppikirjat.

Oma tietokone ja omat musiikkiohjelmistot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä. Koulun ATK-luokka on opiskelijoiden käytössä. Instrumenttiharjoittelu on keskeinen osa muusikoksi kasvamista ja oppilaitoksemme tarjoaa mahdollisuuden omaan instrumenttiharjoitteluun. Panttia vastaan opiskelija voi lunastaa oppilaitoksen kulkukortin.

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on esimerkiksi musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (AMK) tai musiikkipedagogi (AMK). Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Suomalainen musiikkikampus tulee sinulle tutuksi jo opintojen aikana. Jos opiskelet Gradiassa musiikkialan perustutkintoa ja aiot hakeutua tulevaisuudessa opiskelemaan musiikkia Jyväskylän ammattikorkeakouluun, sinulla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo Gradiassa opiskellessasi. Voit suorittaa yhteensä 30 op verran musiikin korkeakouluopintoja JAMKissa ja sisällyttää ne Gradian musiikkialan perustutkintoon. Suorittaessasi koko korkeakoulupolun 30 op, voit hakea JAMKiin erillishaussa. Päästyäsi opiskelemaan JAMKiin, olet suorittanut jo 30 opintopisteen verran AMK-tutkintoosi kuuluvia opintoja.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä