Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko musiikki elämäsi sisältö? Oletko kiinnostunut live-esiintymisestä, yhdessä soittamisesta tai instrumenttiosaamisesi kehittämisestä? Haluatko työllistyä muusikkona tai ovatko musiikkialan jatko-opinnot tavoitteenasi? Haluatko työskennellä toisten saman henkisten opiskelijoiden kanssa ja solmia elinikäisiä verkostoja? Tee unelmistasi totta ja opiskele muusikoksi Gradiassa!

Hakeutuminen

Hakuaika syksyn 2020 aloitukseen on päättynyt.

Hakemuksen lisäksi hakijan tulee täyttää lisätietolomake ollakseen mukana opiskelijavalinnassa. Molemmat lomakkeet täytetään samanaikaisesti, hakuaikana. Hakemus täytetään tämän sivun alareunan "Hae koulutukseen"-painikkeen kautta.

Lisätietolomakkeen pääsee täyttämään täältä: www.gradia.fi/musiikin-paasykokeet.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoiden pohjakoulutuksena tässä haussa edellytämme, että hakijalla on suoritettuna vähintään lukion oppimäärä tai jokin toinen ammatillinen perustutkinto. Lisäksi hakijalta edellytetään musiikkikoulun perustason oppimäärää vastaavia musiikillisia valmiuksia ja taitoja. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Koulutuksen opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat täyttäneet hakemuksen ja lisätietolomakkeen. Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, minkä vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.

HUOM! Kevään pääsykoe toteutetaan poikkeusjärjestelyillä etätehtävän ja etäyhteyden avulla. Lisätietoa hakemisesta ja pääsykoejärjestelyistä: www.gradia.fi/musiikin-paasykokeet.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Muusikon tutkinnon voi suorittaa Gradia Jyväskylässä pääaineena joko pop/jazz-instrumentti tai klassinen instrumentti.

Opiskelu antaa sinulle valmiuksia niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseenkin. Opiskeluympäristönä on ainutlaatuinen Suomalainen musiikkikampus ja monialainen Gradia.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Työtehtävän suunnittelu, 10 osp
Musiikkiohjelmiston valmistaminen, 30 osp
Muusikkona toimiminen, 55 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp, esimerkiksi:
Solistina toimiminen, 15 osp
Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä, 15 osp
Esiintymistilanteen tekniikan käyttö, 10 osp
Produktiotyö, 10 osp
Musiikin luova kirjoittaminen, 15 osp
Tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, max. 15 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota pävitetään koko opiskeluajan.
Huomaathan, että kyseessä on pääosin päiväopetuksena (klo 8-16) toteutettava koulutus, johon hakijan oletetaan pystyvän sitoutumaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opiskelijalla on oltava oma instrumentti (laulajille oma mikrofoni). Oma tietokone ja omat musiikkiohjelmistot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä. Koulun ATK-luokka on opiskelijoiden käytössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on esimerkiksi musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (AMK) tai musiikkipedagogi (AMK). Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä