Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Elätkö musiikista ja elääkö musiikki sinussa? Oletko kiinnostunut live-esiintymisestä, yhdessä soittamisesta ja instrumenttiosaamisesi kehittämisestä? Haluatko tehdä töitä muusikkona tai ovatko musiikkialan jatko-opinnot tavoitteenasi? Tee unelmastasi totta ja opiskele muusikoksi Gradiassa.

Gradiassa saat opiskella uudella Suomalaisella musiikkikampuksella, ja pääset osallistumaan musiikkikampusyhteistyönä toteutettaviin produktioihin, kuten orkestereihin ja musikaaleihin.

Opiskeluasi rikastuttavat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä EduFutura-yhteistyö.

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava hakuaika on 26.6.-27.7.2023.
Opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 21.8. alkaen ja viimeistään 4.9.2023. Musiikkiteknologikoulutukseen valittujen aloituspäivä on ma 4.9.2023.

Jos muusikon opintosi Gradiassa ovat jääneet kesken ja haluat tehdä tutkintosi loppuun, ota yhteyttä Gradia Hakupalveluihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina vähintään peruskoulun oppimäärä sekä musiikilliset valmiudet ja taidot. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Koulutuksen opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti. Tarkemmat ohjeet valintaprosessista löydät pääsykoesivulta: https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki/musiikkialan-perustutkintoon-ha…

Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, minkä vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Muusikon tutkinnon voi suorittaa Gradia Jyväskylässä pääaineena joko pop/jazz-instrumentti tai klassinen instrumentti.
Uusina suuntautumisvaihtoehtoina on musiikkiteatteri ja musiikkiteknologia.

• Musiikkiteatterin koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisten teatterialan toimijoiden kanssa. Yhteistyö käynnistyy Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa. Koulutuksessa kehitetään muusikon opintojen lisäksi musiikkiteatterilaulun, tanssin sekä ilmaisun taitoja. Opinnot sisältävät mm. lauluopintoja, ensemble-työskentelyä, näyttelijäntyön- sekä liikeilmaisun opintoja. Opetus on pääosin ryhmäopetusta ja opintoihin sisältyy paikallisten teatterialan toimijoiden projekteja. Musiikkiteatterisuuntauksessa opiskelija saa musiikkiteatterityössä tarvittavia valmiuksia sekä valmiuksia alan jatko-opintoihin.

Opiskelu musiikkialan perustutkinnossa antaa sinulle valmiuksia niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseenkin. Opiskeluympäristönä on ainutlaatuinen Suomalainen musiikkikampus ja monialainen Gradia.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp
• Musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen 15 osp
• Musiikin esityskokoonpanossa toimiminen 30 osp
• Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 30 osp
• Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp, esimerkiksi
• Solistina toimiminen 15 osp
• Säveltäminen 15 osp
• Laulunkirjoittaminen, 15 osp
• Musiikkialan esityksen tai tapahtuman toteuttaminen 15 osp
• Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp
• Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko opiskeluajan.
Huomaathan, että kyseessä on pääosin päiväopetuksena (klo 8-16) toteutettava koulutus, johon hakijan oletetaan pystyvän sitoutumaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Musiikkialan opiskelija tarvitsee oman instrumentin. Pop/jazz-laulajat tarvitsevat oma mikrofonin ja piuhan, jotka voidaan hankkia myös yhteistilauksena opintojen alkaessa. Muita opintojen aikana tarvittavia välineitä ovat mahdolliset musiikin hahmottamiseen liittyvät tehtäväkirjat tai monisteet sekä yhteisissä opinnoissa tai kahden tutkinnon opinnoissa tarvittavat oppikirjat.

Oma tietokone ja omat musiikkiohjelmistot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä. Koulun IT-tila on opiskelijoiden käytössä. Instrumenttiharjoittelu on keskeinen osa muusikoksi kasvamista ja oppilaitoksemme tarjoaa mahdollisuuden omaan instrumenttiharjoitteluun. Panttia vastaan opiskelija voi lunastaa oppilaitoksen kulkukortin.

Peruskoulusta keväällä 2023 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on esimerkiksi musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK) tai yliopisto-opinnot musiikkitieteessä tai musiikkikasvatuksessa. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Suomalainen musiikkikampus tulee sinulle tutuksi jo opintojen aikana. Jos opiskelet Gradiassa musiikkialan perustutkintoa ja aiot hakeutua tulevaisuudessa opiskelemaan musiikkia Jyväskylän ammattikorkeakouluun, sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo Gradiassa opiskellessasi. Voit suorittaa yksittäisiä JAMKin tai Jyväskylän yliopiston EduFutura -opintoja ja sisällyttää ne opintoihisi.
JAMKin erillishakuun tähtäävänä voit suorittaa jopa 30 op verran korkeakouluopintoja JAMKissa ja sisällyttää ne Gradian perustutkintoon. Suorittaessasi koko korkeakoulupolun 30 op, voit hakea JAMKiin erillishaussa. Päästyäsi opiskelemaan JAMKiin, olet suorittanut jo 30 opintopisteen verran AMK-tutkintoosi kuuluvia opintoja.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä