Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Innostutko jatkuvasti muuttuvan mediakentän haasteista ja olet valmis oppimaan aina uutta? Sinulla on luovuutta, visuaalista silmää ja sommittelukykyä sekä hyvät tietotekniset pohjataidot. Pystyt omaksumaan uusia tekniikoita, olet oma-aloitteinen, ongelmanratkaisutaitoinen ja joustava. Yrittäjähenkisyys on eduksi.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan monipuolisissa media- ja viestintäalan työtehtävissä. Sinulla voi olla alan työkokemusta, alan opintoja tai syvempää harrastuneisuutta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähipäiviä on keskimäärin 3 päivää viikossa.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen ja haastattelun pohjalta. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Saat koulutuksessa monipuoliset perusvalmiudet media-alan eri työtehtäviin. Voit suunnata opinnot julkaisutuotannon tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisaloille.

Julkaisutuotannon mediapalvelujen toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa erilaisia sähköisen ja painetun viestinnän mediatuotteita. Opintoihin sisältyy visuaalisen ilmeen suunnittelua, typografiaa, julkaisugrafiikkaa, painettavien ja sähköisten julkaisujen valmistusta sekä tulostamista. Verkkoviestinnässä opiskellaan käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelua sekä verkkosivujen toteuttamista ja ylläpitoa.

Audiovisuaalisen viestinnän mediapalvelujen toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa erityisesti liikkuvaa kuvaa eri julkaisukanaviin. Opintoihin sisältyy esimerkiksi videon esi- ja jälkituotantoa, editointia, monikameratuotantoa, valo- ja äänityötä. Pääset opintojen aikana tekemään isoja tuotantoja moniammatillisissa työryhmissä.

Voit laajentaa työllistymismahdollisuuksiasi valitsemalla opintoja eri osa-alueilta, mm. mainos- ja ajoneuvoteippaus, pakkaussuunnittelu tai valokuvaus. Media-alan osaajat ovat haluttuja monella alalla ja erityyppisissä työtehtävissä.

Rakenne

Media-alan ja kuvallisen ilmaisen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Pakolliset tutkinnon osat:
• Media-alalla toimiminen 15 osp
• Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
• Julkaisutuotannossa toimiminen 15 osp tai
• Audiovisuaalisessa tuotannossa toimiminen 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi:
• Verkkosivuston tekeminen15 osp,
• Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen 15 osp
• Valokuvatuotanto 15 osp
• Painotuotteiden tulostaminen 15 osp
• Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely 15 osp
• Videon jälkituotannossa työskentely 15 osp
• Monikameratuotanto 15osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja suoritetut tutkinnot otetaan huomioon suunniteltaessa ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opintoja ja suorituksia.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Gradiassa voit suorittaa ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, joilla voit syventää osaamistasi alalla.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
5.–16.6.2023 puhelin klo 9–12 ja chat klo 13–15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä