Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Opiskele liikuntaneuvojaksi Jyväskylässä! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen, reipas, oma-aloitteinen. Sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä halu oppia uutta. Haluat kehittyä liikunnanohjauksen ammattilaiseksi.

Koulutus sopii ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville. Voit hakeutua opiskelemaan myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutuksessa painotamme liikunnan merkitystä eri ikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja tukemisessa. Tutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille ja yksilöille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja ja järjestää liikuntatapahtumia.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 24.9.-8.12.2021. Opintojen aloitus 3.2.2022.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään torstaina 13.1.2022. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan 14.1.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Perusopetuksen päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote, koska opiskeluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 14.12.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kaikki koulutukseen hakeneet kutsutaan valintakokeeseen. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja kestää koko päivän. Valintakokeessa arvioidaan seuraavia asioita:
- Sosiaalisuus ja ilmaisutaito: halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin
- Liikunnallisuus: kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio
Tarkempia tietoa kokeen sisällöistä kerrotaan kutsukirjeessä. Hakijan on varauduttava todistamaan kokeessa henkilöllisyytensä (voimassa olevat kuvalliset ajokortit, passi, henkilötodistus).

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Kuvaus

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnan ohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä personal trainereina. Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Rakenne

Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Osaamisalavalinta tehdään opintojen aikana.

Liikunnan palvelutuotannon osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat 100 osp:
• Liikunnan ohjaaminen, 25 osp
• Liikuntaneuvojana toimiminen, 25 osp
• Liikuntatapahtuman järjestäminen, 20 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Palvelumuotoilu, 15 osp
Valinnaisia tutkinnon osia 45 osp

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp:
• Liikunnan ohjaaminen, 25 osp
• Liikuntaneuvojana toimiminen, 25 osp
• Liikuntatapahtuman järjestäminen, 20 osp
• Terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen, 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia 45 osp

Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp:
• Kilpailutapahtuman järjestäminen, 20 osp
• Liikunnan ohjaaminen, 25 osp
• Liikuntaneuvojana toimiminen, 25 osp
• Valmentajana toimiminen seurassa, 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osia on tarjolla eri osaamisalojen rakenteen mukaisesti. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:
• Ryhmäliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi, 15 osp
• Terveyttä edistävän liikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Elämysliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Soveltavan liikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Valmentajana toimiminen seurassa, 30 osp
• Uimavalvojana toimiminen, 15 osp
• Uinnin opettaminen, 15 osp
• Yritystoiminnen suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
• korkeakouluopinnot, 5-15 osp (tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja)

Kaikkien osaamisalojen yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
• Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
• Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita, 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKS:ssa sovitaan mm. opiskelun sisällöistä, mahdollisista tukitoimista ja opintojen kestosta. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä työpaikoilla käytännön työtehtävissä tutkinnon osa kerrallaan. Voit hakeutua suorittamaan myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Opiskelua helpottaa, jos sinulla on käytössäsi tietokone ja internet yhteys.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opetus on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkotutkintoja voivat olla esimerkiksi liikunnanohjaaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai liikuntatieteiden kandidaatti/maisteri. Ammatillisista tutkinnoista jatkotutkintoja voivat olla esimerkiksi liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai valmennuksen erikoisammattitutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä