Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele kokiksi Jyväskylässä!

Kokki valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Haluatko sinä olla seuraava ruonvalmistuksen ammattilainen? Opintojen alussa teet ruokaa reseptien mukaan ja opit perusruoanvalmistusmenetelmät. Taitojen karttuessa muuntelet reseptejä ja ammattitaitoasi on tuntea raaka-aineet ja valmistaa niistä herkullisia aterioita. Kokin työ on tiimityötä keittiö- ja salihenkilökunnan kanssa. Luovuus, vastuullisuus ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia kokin työssä. Keittiössä on ajoittain kiirettä ja silloin tarvitset paineensietokykyä. Tulevia työpaikkojasi ovat ravintolat, lounaskahvilat, henkilöstöravintolat, juhla- ja pitopalveluyritykset, keskus- ja jakelukeittiöt ja pikaruokapaikat. Voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. Kokin ammatin saatuasi voit jatkaa opintoja korkeakouluihin esimerkiksi ammattikorkeakoulun restonomikoulutukseen.

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa ryhmämuotoisesti 13.1.2020. Jos sinulla on alan aiempia opintoja, opintojen aloitus tapahtuu joustavasti lukuvuoden aikana.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville aikuisille sekä nuorille.
Sinun on mahdollista hakeutua opiskelemaan myös ravintola- ja catering-alan perustutkinnon yksittäisiä tutkinnon osia.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-vali…

Kokin ammatti vaatii soveltuvuutta alalle: hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä vuorovaikutustaitoja. Käsissä ilmenevä vaikea atooppinen ihottuma ja vaikeat ruoka-aineallergiat ovat haasteena kokin ammatissa toimimiselle. Hakijalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa.

Kuvaus

Kokkina valmistat ruokaa asiakkaan tarpeet huomioiden. Osaat käyttää erilaisia työvälineitä ja laitteita sekä huomioida työssäsi puhtaanapitoon, erityisruokavalioihin ja hygieniaan liittyvät asiat.

Opinnoissa suoritetaan hygieniapassi ja sinun on mahdollista suorittaa myös anniskelupassi.

Opintoihin voi valita kahden tutkinnon opinnot ja suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:
- Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
- Lounasruokien valmistus 40 osp
- Annosruokien valmistus 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
Voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi seuraavilla opinnoilla:
- Á la carte ruanvalmistus 30 osp
- Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 25 osp
- Suurkeittiön ruokatuotanto 25 osp
- Kahvilapalvelut 10 osp
- Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua sisältäen alalle tyypillisesti jonkin verraan ilta- ja viikonloppuopiskelua.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Työajan tulee olla keskimäärin 25h viikossa.

Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

Kustannukset

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelu on maksutonta, mutta opiskelijat hankkivat työasut, työjalkineet ja opiskelumateriaalin. Kustannukset ovat noin 250-300 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suoritettuasi saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voit hakeutua korkeakouluopintoihin yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Luonteva jatko-opintoväylä on restonomikoulutus ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakeutua alan ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä