Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 6 kk - 1 vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Voit hakeutua jalkojenhoidon osaamisalalle, jos sinulla on lähihoitajan perusopinnot hyväksytysti suoritettu. Valmiina lähihoitajana voit laajentaa osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka terveydentila ja/tai toimintakyky estää opintoihin liittyvien käytännön työtehtävien tekemisen tai työpaikalla tapahtuvan koulutuksen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle.

Kuvaus

Opinnoissa perehdyt jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö, perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin sekä jalkahaavojen hoito.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia jalkojenhoidon yrittäjänä, terveyskeskuksessa, sairaalassa ja vanhustyön yksiköissä tai kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä.

Rakenne

Jalkojenhoidon osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

Jalkojenhoitotyössä toimiminen 40 osp

Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista. Opintojen sisällöt ja kesto henkilökohtaistetaan ja ne on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. Opiskeluaika päätoimisena opiskelijana on keskimäärin 2 lukukautta. Tällöin lähiopiskelua on 2 -3 päivää viikossa. Sivutoimisesti opiskelevan on mahdollista suorittaa opinnot 1 – 2 vuodessa. Työssä oppiminen toteutuu oppilaitoksen jalkahoitolassa, erilaisissa hoidon ja huolenpidon työyhteisöissä tai osuuskunta Pegosuksessa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kirjallisuus, työasu ja itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet ja tarvikkeet (100 € -300 €).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan koulutuksen aloitusajankohdasta.