Laajuus

Opintojen laajuus on 40, 35 tai 75 osaamispistettä riippuen siitä, mitä tutkinnon osia opiskelee. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalalla? Haluatko laajentaa tai päivittää osaamistasi ? Tule täydentämään osaamistasi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osilla!

Opiskele ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaajaksi työelämälähtöisesti. Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat työskennellä ikääntyneiden hoidon parissa ja tukea ikääntyneiden arjen mielekkyyttä. Tarjoamme sinulle ikääntyvien hoitotyöhön suuntautuneen koulutuksen, jonka kautta sinulla on monia mahdollisuuksia työllistyä ikääntyneiden hoidon ja hoivan pariin.

Hakeutuminen

Lukuvuonna 2020-2021 alkaviin koulutuksiin voit hakea 1.5.2020-15.3.2021. Koulutus on mahdollista aloittaa seuraavina ajankohtina:
syksyllä 2020 viikko 33 tai 45
keväällä 2021 viikko 3 tai 15

Hakijoiden tulee liittää kopio sosiaali- ja/tai terveydenhuollon tutkintotodistuksesta hakemukseensa. Kelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun ja sovitaan aloitusajankohdasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla sosiaalialan, liikunta-alan tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hakijoiden tulee liittää kopio lähihoitajan tutkintotodistuksesta hakemukseensa. Kelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Saat vahvan osaamisen kotona asuvan asiakkaan hoitoon ja ohjaukseen sekä toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edistämiseen. Työelämälähtöisyys on vahvasti mukana opetauksessamme. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina tai kuntoutumassa, esimerkiksi kotihoito ja palveluasuminen.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
Saat valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena sekä heidän mielekkään arkensa edistäjänä. Koulutuksen aikana opit hyödyntämään työssäsi esimerkiksi hyvinvointiteknologiaa ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opetus tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä auttaa sinua verkostoitumaan alan työyksiköiden kanssa.

Teemme sinulle henkilökohtaisen oppimisen polun, jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä