Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 6 kk -1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Voit hakeutua ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalle, jos sinulla on lähihoitajan perusopinnot hyväksytysti suoritettu. Valmiina lähihoitajana voit laajentaa osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka terveydentila ja/tai toimintakyky estää opintoihin liittyvien käytännön työtehtävien tekemisen tai työpaikalla tapahtuvan koulutuksen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opinnoissasi perehdyt kotihoidon asiakkaan hoitoon ja ohjaukseen sekä toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edistämiseen. Lisäksi hankit osaamista ikääntyvien osallisuuden ja mielekkään elämän edistämiseen.

Osaamisalan suoritettuasi voit toimia ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä.

Rakenne

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit opiskella myös oppisopimuksella.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Tutkinnonosan suorittamiseen on jatkuva haku. Hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan aloitusajankohdasta.