Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työskentely tietotekniikan parissa? Haluatko työskennellä esimerkiksi yrityksen ohjelmistokehittäjänä, tietojärjestelmäasiantuntijana tai teollisuuden laitevalmistuksessa? Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa tarvitaan osaajia monenlaisiin työtehtäviin.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT-asentaja) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi) sulautuivat uudeksi yhteiseksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi 1.8.2020 alkaen.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Osaamisalatoive ilmoitetaan opintojen alettua. Opinnot aloitetaan kaikille yhteisillä, pakollisilla tutkinnon osan opinnoilla. Varsinaisen valinnan tutkintonimikkeestä ja siihen liittyvistä opinnoista teet ensimmäisen syksyn aikana, jolloin järjestetään tutkintonimikkeisiin ja niihin liittyviin opintoihin esittelyviikko. Esittelyviikko pitää sisällään mm. tutkintonimikkeiden ja alan työtehtävien esittelyä, osaamiskartoituksia jne. Tutkintonimikkeen opintojen valintaan vaikuttaa yhteishaun pistemäärä ja opiskelumenestys.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa tarvitaan osaajia monenlaisiin työtehtäviin. Gradia Jyväskylässä voit opiskella elektroniikka-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi, ohjelmistokehittäjäksi tai IT-tukihenkilöksi.
Tieto- ja viestintätekniikan osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä.

Tieto- ja viestintätekniikan ala kehittyy ja muuttuu nopeasti. Alalla työskentelevän onkin jatkuvasti seurattava alan kehitystä ja uudistettava osaamistaan sen mukaisesti. Tarvitset tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua useilla eri tutkintonimikkeillä.
• Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikkalaitteisiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Hän on kiinnostunut sähkötekniikasta ja vian paikantamisesta. Hän tarvitsee hyviä kädentaitoja, sorminäppäryyttä ja keskittymiskykyä tarkan työn tekemiseen. Hän tarvitsee myös loogista päättelykykyä sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään. Elektroniikka-asentajat työskentelevät mm. elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, teleoperaattorien palveluksessa, huoltoyrityksissä ja laajakaista- tai langattomien verkkojen elektroniikkatuotteita myyvissä liikkeissä.

• Tietoverkkoasentaja osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti. Hän huomioi tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään. Tietoverkkoasentajana työskentelet esim. tietoliikenneverkkojen asennustehtävissä, teet taloautomaatioasennuksia, asennat kiinteistöjen valvontajärjestelmiä.

• IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän selvittää tietoteknisiä ongelmia ja hallitsee laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia asiakkaan tiloissa kuin etäyhteydelläkin. Hän on kiinnostunut alan kehityksestä ja omaa ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelimien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. IT-tukihenkilö voi työskennellä myös alan myyntitehtävissä tai ryhtyä yrittäjäksi. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään.

• Ohjelmistokehittäjä ohjelmoi ohjelmointikielellä, hyödyntää rajapintoja, käsittelee tietoa, käyttää versionhallintaa, osallistuu kehitysprojekteihin tai vetää projekteja. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun tai toimii ohjelmistopalvelujen myyjänä. Ohjelmistokehittäjä on kiinnostunut alan kehityksestä, omaa pitkäjänteisyyttä sekä loogista päättelykykyä sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään.

IT-tuen ja tietoverkkoasentajien opintopolku pitää sisällään sekä teknisessä tukipalvelussa toimiminen (45osp) että tietoverkkokaapeloinnit (45 osp) opinnot. Mikäli opiskelija haluaa valita opinnoissaan muita ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia kuin edellä mainitut, näiden tutkinnon osien osaaminen hankitaan työelämäpainotteisesti.

Rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp

Pakollinen tutkinnon osa, elektroniikka-asentaja
• Elektroniikka-asennukset 45 osp

Pakollinen tutkinnon osa, tietoverkkoasentaja
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Pakollinen tutkinnon osa, IT-tukihenkilö
• Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp

Pakolliset tutkinnon osat, ohjelmistokehittäjä
• Ohjelmointi 45 osp
• Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (30-75 osp) ovat osaamisalaa tukevia opintoja.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa, lue lisää täältä: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.
Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymyksiin.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
• Kannettava tietokone, jonka kiintolevyn koko on vähintään 500 Gt, keskusmuisti vähintään 8Gt, prosessori i3 tai parempi (virtuaalisointituki), käyttöjärjestelmänä Windows 10. Tietokoneen hinta-arvio on noin 400€ - 600€. Myös jo olemassa oleva tietokone käy, jos se täyttää laitevaatimukset. Opiskelija vastaa tietokoneensa käyttökunnosta.Tietokone on oltava käytettävissä heti opintojen alkaessa.
• Opiskelijalle voi tulla kustannuksia myös kirjahankinnoista. Kirjahankinnat ja hinnat selviävät opintojen alussa.
• Mahdolliset tulityö-, työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus-, ym. korttimaksut ovat noin 80 € riippuen osaamisalavalinnasta.

Opiskelija saa Office-ohjelmat opintojensa ajaksi käyttöön. Niistä kerrotaan tarkemmin opintojen alussa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Viitaniemi, Viitaniementie 1 D, 40720 Jyväskylä