Kehittäminen

Kehittämishankkeita toteutetaan kuntayhtymän omalla rahoituksella sekä ulkopuolelta saatavilla kehittämisavustuksilla. Ulkopuolisina rahoittajina toimivat muun muassa Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Keski-Suomen liitto ja Ely-keskukset.

Kehittämishankkeet tukevat koulutuskuntayhtymän strategiaa.

Julkaisut ovat hankkeiden loppuraportteja tai muita hankkeiden merkittäviä julkaisuja, selvityksiä, raportteja, tutkimuksia, oppaita, ohjekirjoja tai avoimeen käyttöön tarkoitettua opetusmateriaalia.

Voit tehdä Gradialle opinnäytetyön tai muun tutkimustyön opintoihisi liittyen. Tutkimustyön aiheista ja ideoistasi voit keskustella esimerkiksi kehittämisjohtaja Anu Tokilan tai henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahden kanssa. Opinnäytetyön tekemistä varten tarvitset tutkimusluvan, joka edellyttää muun muassa tutkimussuunnitelmaa.

Kehittämisjohtaja
Tokila Anu
040 341 5141
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä