Kehittäminen

Gradian strategian mukaisesti kehittämistoiminnan kärkenämme ovat:

  • Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija
  • Osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa
  • Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö

Gradian kehittämistoiminnalla etsitään, testataan, innovoidaan ja kehitellään toimintatapoja, joilla Gradia on toisen asteen koulutuksen laadussa ja järjestämisessä jatkossakin arvostettu edelläkävijä. Kehittämistoimintamme perustuu oman strategiamme lisäksi koulutuksen kansallisiin linjauksiin ja alueellisiin painotuksiin. Oppilaitostemme kehittämistä tukee ja koordinoi kehittämis-, hanke- ja kansainvälisyyspalveluiden yksikkö.

Kehittämistä tehdään Gradian sisäisenä kehittämisenä omalla rahoituksella sekä ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla.

Yhteistyöverkostomme kehittämistoiminnassa kattaa yrityksiä, muita oppilaitoksia, korkeakouluja, kuntia, kansainvälisiä toimijoita sekä kolmannen sektorin organisaatioita. Hankesalkkumme koostuu seuraavien teemojen hankkeista:

  • Pedagogiikka ja opintopolut
  • Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys
  • Ohjaus ja osallisuus
  • Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Hankesalkkuamme voit tarkastella alla näkyvän linkin kautta.   

Teemme mielellämme kehittämis- ja hankeyhteistyöstä myös uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyöehdotuksissa voit ottaa yhteyttä kehittämisjohtaja Anu Tokilaan tai kehittämispäällikkö Taina Saarikkoon.

Alasivuilta löytyy lisätietoja myös julkaisusarjastamme sekä tutkimusluvista Gradian oppilaitoksiin.

Julkaisumme ovat hankkeiden loppuraportteja tai muita hankkeiden merkittäviä julkaisuja, selvityksiä, raportteja, tutkimuksia, oppaita, ohjekirjoja tai avoimeen käyttöön tarkoitettua opetusmateriaalia.

Opinnäytteistä Gradialle voit keskustella kehittämisjohtaja Anu Tokilan tai henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahden kanssa. Opinnäytetyön tekemistä varten tarvitset tutkimusluvan, joka edellyttää muun muassa tutkimussuunnitelmaa.

Tokila Anu

Kehittämisjohtaja