Kehittäminen

Gradian visiona on: Rohkeutemme omaksua yhdessä uutta tekee meistä edelläkävijöitä.

Gradian kehittämistoiminnalla etsitään, testataan, innovoidaan ja kehitellään toimintatapoja, joilla kuntayhtymä on toisen asteen koulutuksen laadussa ja järjestämisessä jatkossakin arvostettu edelläkävijä. Kehittämistoiminta perustuu oman strategiamme lisäksi koulutuksen kansallisiin ja alueellisiin linjauksiin. Oppilaitostemme kehittämistä tukee ja koordinoi kehittämis-, hanke- ja kansainvälisyyspalveluiden yksikkö.

Kehittämistä tehdään Gradian sisäisenä kehittämisenä omalla rahoituksella sekä ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla.

Kehittämistoiminnalla tuetaan erityisesti seuraavia strategiamme määrittelemiä kehittämisteemoja:

  • pedagogiikka ja opintopolut
  • kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
  • työelämäyhteistyö ja yrittäjyys
  • ohjaus ja osallisuus

Hankesalkkuamme voit tarkastella alasivujen kautta. Kehittämisen alasivuilta löytyy lisätietoja myös julkaisusarjastamme sekä tutkimusluvista Gradian oppilaitoksiin.

Julkaisumme ovat hankkeiden loppuraportteja tai muita hankkeiden merkittäviä julkaisuja, selvityksiä, raportteja, tutkimuksia, oppaita, ohjekirjoja tai avoimeen käyttöön tarkoitettua opetusmateriaalia.

Opinnäytteistä Gradialle voit keskustella kehittämisjohtaja Anu Tokilan tai henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahden kanssa. Opinnäytetyön tekemistä varten tarvitset tutkimusluvan, joka edellyttää muun muassa tutkimussuunnitelmaa.

Kehittämisjohtaja
Tokila Anu
040 341 5141
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä