Tutkimusluvat Gradian oppilaitoksiin

Gradian ja sen oppilaitosten toiminnasta tutkimusta tai opinnäytetyötä varten kerättäviin tietoihin tarvitaan päätöksentekijän myöntämä lupa. Lupaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan oppilaitoksen kanssa.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on kirjallinen lupa pyydettävä myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Mikäli tutkimuksen kohteena on alle 18-vuotias, tarvitaan tutkimukseen myös huoltajan lupa.

Tutkimuslupien myöntäjät

  • Gradia Jyväskylä: rehtori Pirjo Kauhanen
  • Gradia Jämsä: rehtori Petteri Järvinen
  • Gradia-lukiot: tulosaluejohtaja, rehtori Antero Hietamäki
  • Koko Gradia tai useampi kuin yksi oppilaitos: kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen: tutkimusluvat@gradia.fi.

Hakija saa sähköpostitse päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tiedostot
Tiedosto