Tutkimusluvat Gradian oppilaitoksiin

Gradian ja sen oppilaitosten toiminnasta tutkimusta tai opinnäytetyötä varten kerättäviin tietoihin tarvitaan päätöksentekijän myöntämä lupa. Lupaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen. Luvan myöntämisen yhteydessä oppilaitoksesta nimetään yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan tutkimuksen toteuttamisesta ja käytännöistä.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on kirjallinen lupa pyydettävä myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Mikäli tutkimuksen kohteena on alle 18-vuotias, tarvitaan tutkimukseen myös huoltajan lupa.

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen: tutkimusluvat@gradia.fi.

Hakija saa sähköpostitse päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tiedostot
Tiedosto
Tiedosto