Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-4 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua mielenterveys- ja päihdetyö? Tarvitsetko omassa työssäsi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen päivitystä ja syventämistä tai haluatko suuntautua mielenterveys- ja päihdetyöhön? Opiskele Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään aikaisempia sosiaali- ja terveysalan opintoja, työkokemusta alalta tai muulla tavoin hankittua osaamista, esim. vapaaehtoistyöstä. Koulutus on sopiva sinulle, mikäli olet motivoitunut kehittämään mielenterveys- ja päihdetyön osaamistasi.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Soveltuvat hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: https://www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä -tutkinnon osan opiskelu antaa lisää valmiuksia toimia mielenterveys- ja päihdetyön ammatillisessa asiakastyössä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia ammatillisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita. Opinnot pitävät sisällään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa, ammatillista työskentelyä asiakkaan kanssa, palveluohjausta sekä perus- ja lääkehoitoa.

Rakenne

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Opintoihin sisältyy kuusi lähiopetuspäivää sekä itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lähiopetuspäivät syksyllä 2022 ovat 16.8., 17.8., 6.9., 7.9., 3.10. ja 4.10. Voit opiskella oman työsi ohella tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 490€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä