Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-4 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua mielenterveys- ja päihdetyö? Tarvitsetko omassa työssäsi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen päivitystä ja syventämistä tai haluatko suuntautua mielenterveys- ja päihdetyöhön? Opiskele Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Hakeutuminen

Seuraava aloitus elokuussa 2022. Hakuaika alkaa maaliskuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään aikaisempia sosiaali- ja terveysalan opintoja, työkokemusta alalta tai muulla tavoin hankittua osaamista, esim. vapaaehtoistyöstä. Koulutus on sopiva sinulle, mikäli olet motivoitunut kehittämään mielenterveys- ja päihdetyön osaamistasi.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Soveltuvat hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: https://www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä -tutkinnon osan opiskelu antaa lisää valmiuksia toimia mielenterveys- ja päihdetyön ammatillisessa asiakastyössä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia ammatillisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita. Opinnot pitävät sisällään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa, ammatillista työskentelyä asiakkaan kanssa, palveluohjausta sekä perus- ja lääkehoitoa.

Rakenne

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Opintoihin sisältyy kuusi lähiopetuspäivää sekä itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Voit opiskella oman työsi ohella tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 150 euroa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä