Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5- 2,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele välinehuoltajaksi Jämsässä. Koulutus soveltuu sinulle, jos olet kiinnostunut tarkkuutta vaativasta työstä välinehuollon erilaisissa työtehtävissä. Olet yhteistyötaitoinen, palveluhenkinen ja vastuullinen. Sinulla on hyvä fyysinen ja henkinen terveys, hyvät käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys sekä halu oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Haluat kehittyä välinehuollon ammattilaiseksi.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on tällä hetkellä suljettu.

Välinehuoltajan koulutus Jyväskylässä tulossa hakuun keväällä 2022: https://www.gradia.fi/valinehuoltaja/l21002

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota. Varaudu todistamaan kokeessa henkilöllisyytesi (voimassa olevat kuvalliset ajokortti, passi tai henkilötodistus).

Opiskelijalta edellytetään mahdollisuutta liikkua työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen toiselle paikkakunnalle, pääosin Jyväskylän seudulle ja lähikuntiin. Työ on vuorotyötä painottuen iltoihin. Opiskelijalta edellytetään mahdollisuutta tehdä vuorotyötä jo koulutuksen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielikokeen arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoa www.gradia.fi/sora-lainsaadanto.

Kuvaus

Välinehuoltaja työskentelee moniammatillisessa työyhteisössä välinehuollon asiantuntijana. Työ on tarkkuutta vaativaa, vastuullista ja palveluhenkistä. Välinehuoltaja toimii hyvien hygieniakäytäntöjen mukaan, osallistuu infektioiden torjuntaan ja ehkäisee tartuntojen leviämistä.

Välinehuoltajat toimivat mm. välinehuoltokeskuksissa, laboratorioissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla ja hammashoitoloissa. Lisäksi työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa ja muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemilla.

Alan työtehtäviin kuuluu tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytettävien välineiden ja instrumenttien puhdistaminen, desinfiointi, pakkaaminen ja steriloiminen sekä välineiden varastointi ja jakelu asiakkaille. Työhön kuuluu myös koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintakunnon ylläpitäminen.

Välinehuoltajien työtilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset työelämävalmiudet.

Rakenne

Välinehuoltoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 120 osp
• Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä 20 osp
• Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi 30 osp
• Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 25 osp
• Välineiden sterilointi 25 osp
• Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuollossa 20 osp

Tarjolla olevat ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 25 osp
• Välinehuolto suun terveydenhuollossa 25 osp
• Välinehuolto toimenpideyksiköissä 25 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
• Korkeakouluopinnot, 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
• Opiskelijan valitsemia yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp
• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista ja harjoituksista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Opetus on maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta, työkengistä (turvakengät) sekä oppikirjoista. Arvioidut kustannukset ovat noin 300 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä