Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5- 2,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Opiskele välinehuoltajaksi Jämsässä. Koulutus soveltuu Sinulle, jos olet kiinnostunut tarkkuutta vaativasta työstä välinehuollon erilaisissa työtehtävissä. Olet yhteistyötaitoinen, palveluhenkinen ja vastuullinen. Sinulla on hyvä fyysinen ja henkinen terveys, hyvät käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys sekä halu oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Haluat kehittyä välinehuollon ammattilaiseksi.

Hakeutuminen

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa 18.1.2021. Tähän aloitukseen huomioidaan 27.11.2020 mennessä saapuneet hakemukset. Kaikki koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka toteutetaan joulukuun alussa. Varaudu todistamaan kokeessa henkilöllisyytesi (voimassa olevat kuvalliset ajokortti, passi tai henkilötodistus).

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota.

Opiskelijalta edellytetään mahdollisuutta liikkua työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen toiselle paikkakunnalle, pääosin Jyväskylän seudulle ja lähikuntiin. Työ on vuorotyötä painottuen iltoihin. Opiskelijalta edellytetään mahdollisuutta tehdä vuorotyötä jo koulutuksen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielikokeen arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa www.gradia.fi/sora-lainsaadanto.

Kuvaus

Välinehuoltaja työskentelee moniammatillisessa työyhteisössä välinehuollon asiantuntijana. Työ on tarkkuutta vaativaa, vastuullista ja palveluhenkistä. Välinehuoltaja toimii hyvien hygieniakäytäntöjen mukaan, osallistuu infektioiden torjuntaan ja ehkäisee tartuntojen leviämistä.

Välinehuoltajat toimivat mm. välinehuoltokeskuksissa, laboratorioissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla ja hammashoitoloissa. Lisäksi työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa ja muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemilla.

Alan työtehtäviin kuuluu tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytettävien välineiden ja instrumenttien puhdistaminen, desinfiointi, pakkaaminen ja steriloiminen sekä välineiden varastointi ja jakelu asiakkaille. Työhön kuuluu myös koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintakunnon ylläpitäminen.

Välinehuoltajien työtilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset työelämävalmiudet.

Rakenne

Välinehuoltoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 120 osp:
Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä 20 osp
Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi 30 osp
Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 25 osp
Välineiden sterilointi 25 osp
Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuollossa 20 osp

Tarjolla olevat ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 25 osp:
Välinehuolto suun terveydenhuollossa 25 osp
Välinehuolto toimenpideyksiköissä 25 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
Korkeakouluopinnot, 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Opiskelijan valitsemia yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista ja harjoituksista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus.

Kustannukset

Opetus on Sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta, työkengistä (turvakengät) sekä oppikirjoista. Arvioidut kustannukset ovat noin 300 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä