Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin eri tehtävissä, kuten vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana tai turvatarkastajana.

Alalle hakeutuvan henkilön on oltava rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Hakijoilta ei edellytetä aiempaa kokemusta alalta.

Hakeutuminen

Koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• Hakuaika 5.7.-17.8.2022. Opinnot alkavat 5.9.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, koska pakollinen tutkinnon osa vaatii vartijakortin suorittamisen.

Opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella. Kaikista turvallisuusalan koulutukseen valituista haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Rakenne

Turvallisuusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (50 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Vartijan koulutus 25 osp
• Pelastustoiminta 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi
• Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
• Tilannehallinta 25 osp
• Järjestyksenvalvonta 25 osp
• Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
• Turvatarkastus 25 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus on monimuotona tapahtuvaa opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Opiskelija maksaa kortteihin liittyvät viranomaismaksut itse (n. 150 €).

Jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä