Tuotekehitystyötä opiskellut yrittäjä Anne Hämäläinen: ”Sain paljon laajemman osaamisen kuin osasin odottaa”

”Ilman tätä koulutusta en olisi varmaankaan uskaltanut ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi”, sanoo työnohjauspalveluita tarjoavan Metsolannen yrittäjä Anne Hämäläinen. Hämäläinen suoritti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Gradiassa yritystoimintansa alkutaipaleella.

Hän sai vinkin sopivasta koulutuksesta Facebookin Ompeluseura-nimisestä työelämäverkostosta. ”Kiinnostuin koulutuksesta heti, koska näin siitä olevan monenlaista hyötyä sekä oman yritykseni kehittämisen että asiakastyöni näkökulmasta. Koulutuksesta sai myös aikuiskoulutustukea, mikä oli minulle tärkeää”.

Hämäläinen kuvailee yritystään Metsolannea työn turvalliseksi mummolaksi. ”Ajatus lämpimästä ja turvallisesta työn mummolasta oli jo olemassa, kun ryhdyin opiskelemaan", Hämäläinen sanoo ja jatkaa:

"Koulutuksen avulla sain luotua Metsolannen brändin ja kehitettyä valmennuspalveluitani."


Palveluiden tuotteistus yllätti

Hämäläinen valitsi tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoonsa valinnaisista tutkinnon osista brändin rakentamisen ja palvelumuotoilun tuotekehitystyössä. Lisäksi hän käytti opiskelijoille tarjolla olevan mahdollisuuden osallistua myös muiden tutkinnon osien koulutuspäiviin.

”Lähdin alun perin hakemaan käytännön työkaluja oman yrityksen suunnan hahmottamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Kehittämistyössäni päätin kehittää yhtä palvelua mutta päädyinkin opiskelemaan miten tuotteistamisprosessi palvelualan yrityksessä viedään läpi ja miten kehitetään koko yritystä. Sain paljon enemmän ja laajemman osaamisen kuin osasin odottaa”.

Opit käyttöön heti

Opintoihin sisältyi 15 koulutuspäivää, joista osa toteutettiin verkko-opetuksena, osa lähitapaamisina. ”Lähipäivissä vapaamuotoiset kohtaamiset olivat antoisia, etäopetuksessa taas säästyi valtavasti aikaa matkoissa. Toiminnalliset etätoteutukset toimivat hyvin. Parasta oli kuitenkin ihmiset: sekä hyvät kouluttajat että arvokkaat vertaisoppijat. Monien kanssa yhteistyö jatkuu edelleen”, Hämäläinen kertoo.

Olennainen osa koulutusta on kehittämisprojekti, jonka avulla osaaminen viedään käytäntöön. Hämäläinen kehitti ja tuotteisti yhtä valmennuspalvelua ja rinnalla kulki koko yrityksen brändin kehittäminen.

”Kaiken minkä tein, pystyin jalkauttamaan omaan yritykseeni. Se motivoi, että näin suoraan mikä vaikutus opiskeluun panostamisella on yritykseni kehittymiseen.”


Brändistä voimaa

Hämäläinen näkee, että brändin ja strategian kirkastamiseen kannattaa keskittyä jo yrityksen alkuvaiheessa. ”On helpompi suunnistaa, kun on kartta mihin on menossa ja käsitys siitä millaisin askelin lähtee etenemään. Kannattaa myös miettiä mitä mielikuvia yritys itsestään viestittää esimerkiksi somessa tai verkkosivuilla. Olen havainnut, että oman tarinan ja arvojen esiintuominen vaikuttaa esimerkiksi asiakkaiden luottamuksen heräämiseen”.

Opintojen keskeisenä antina Hämäläinen pitää asennetta, joka yhdistää ketterän kokeilemisen ja pitkäjänteisen kehittämisen. ”Yksi tärkeä oppi oli se, että kannattaa kokeilla ketterästi ja asennoitua mokaamiseen huolettomasti. Ja vaikka kokeillaan ketterästi, tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistä, jotta saadaan tuloksia”.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia ja työkaluja toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen nopeasti uudistuvissa toimintaympäristöissä. ”Koulutuksessa oli niin yrittäjiä kuin työsuhteessa olevia", Hämäläinen kertoo ja päättää:

"Se sopii mielestäni kaikille toimialoille ja hyvin moninaisiin tarpeisiin."


Anne Hämäläinen innostui opiskelusta niin, että päätti jatkaa opintojaan Gradialla yrittäjyyden ammattitutkinnon parissa.

Mikä koulutus?

  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
  • Sopii henkilölle, joka haluaa kehittää työpaikkansa toimintamallia, palvelua tai tuotetta
  • Koulutuksen osana toteutetaan kehittämistyö työyhteisön tai asiakkaiden kanssa yhteistyössä
  • Opiskelija voi olla yrittäjä tai töissä yksityisellä tai julkisella sektorilla
  • Haku koulutukseen on nyt auki – tutustu tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon

Mikä yritys?

Metsolannen palveluihin kuuluvat työnohjauksen ohella mm. itsensä johtamiseen, ajankäytön hallintaan, tunteisiin ja vuorovaikutukseen sekä voimavaroihin ja palautumiseen liittyvät koulutukset.

Metsolannen Metsola sijaitsee Hankasalmella Anne Hämäläisen mummolahenkisessä puutalossa. Hän ottaa asiakkaita vastaan myös Crazy Townilla Jyväskylän keskustassa, asiakkaiden toimitiloissa ja tekee myös etäohjausta.
 

 

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin