Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko sinulla jokin idea tuotteesta, palvelusta tai toimintamallista, joka pitäisi saada käyttöön ja markkinoille? Tai pitääkö jotain kehittää edelleen? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka halut kehittää jotain alasi tuotetta, palvelua tai toimintamallia. Sinulla on toimenkuva, jossa on mahdollista ideoida, suunnitella ja toteuttaa kehittämistyö tiimien ja/tai verkostojen kanssa yhteistyössä. Työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Hakeutuminen

Haku päättyy 5.8.2020 tai kunnes ryhmä on täysi. Ryhmään valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli valintakriteerit täyttyvät.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, että sinulla on idea kehittämistyöstä ja mahdollisuus (työpaikka) sen toteuttamiseen. Koulutukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kelpoisista hakijoista.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.
Koulutus antaa valmiuksia tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen nopeasti uudistuvissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet ja toteutat projektin liittyen tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kehittämiseen. Koulutuksen aikana saat tukea ja sparrausta kehittämistyön eri vaiheissa. Koulutus sisältää 15 etäpäivää ja kestää noin 1 -1,5 vuotta.

Lähipäivät:

Proaktiivinen kehittäminen
10.9.2020 Koulutuksen aloitus ja orientaatio
11.9.2020 Tuotekehitystyön proaktiivinen prosessi ja kehittäjänä toimiminen
30.10.2020 Ennakoiva kehittäminen ja tuotesuojaus

Tuotteistaminen tuotekehitystyössä
12.11.2020 Tuotteistaminen ja sen vaikutukset
13.11.2020 Tuotteen tai palvelun levittäminen ja kaupallistaminen
3.12.2020 Tutkintopaja

Palvelumuotoilu
11.3.2021 Palvelumuotoilun prosessi
12.3.2021 Palvelumuotoilun menetelmät

Innovaattorina toimiminen
20.5.2021 Kehittäjänä toimiminen
21.5.2021 Kokeilukulttuuri ja ketterät kokeilut

Brändin rakentaminen
12.8.2021 Brändin merkitys ja kohtauspinnat verkoston kanssa
13.8.2021 Brändin rakentaminen ja toimintaan vieminen

Proaktiivinen kehittäminen
10.9.2021 Asiakaslähtöisen lisäarvon tuottaminen ja verkostoissa toimiminen
28.10.2021 Tutkintopaja ja koulutuksen yhteenveto
29.10.2021 Tutkintopaja ja koulutuksen päätöstilaisuus

Rakenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:
- Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi, ovat:
- Brändin rakentaminen
- Innovaattorina toimiminen
- Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
- Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä opiskelua. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä:
Opettaja Sanna Kärkkäinen puh. 040 341 6303, sanna.karkkainen@gradia.fi
Opettaja Tommi Seikkula puh. 040 341 5080, tommi.seikkula@gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin, Anna Taipale puh. 040 341 5195 tai sähköpostilla anna.taipale@gradia.fi.

Kustannukset

Koulutusmaksu 700 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä