Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko sinulla jokin idea tuotteesta, palvelusta tai toimintamallista, joka pitäisi saada käyttöön ja markkinoille? Tai pitääkö jotain kehittää edelleen? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää jotain alasi tuotetta, palvelua tai toimintamallia. Sinulla on toimenkuva, jossa on mahdollista ideoida, suunnitella ja toteuttaa kehittämistyö tiimien ja/tai verkostojen kanssa yhteistyössä. Työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Hakeutuminen

Haku 3.2.2022 alkavaan koulutukseen päättyy 8.12.2021 tai kunnes ryhmä on täysi. Koulutukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kelpoisista hakijoista.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, että sinulla on idea kehittämistyöstä ja mahdollisuus (työpaikka) sen toteuttamiseen.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 14.12.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus antaa valmiuksia tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen nopeasti uudistuvissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet ja toteutat projektin liittyen tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kehittämiseen. Koulutuksen aikana saat tukea ja sparrausta kehittämistyön eri vaiheissa.

Koulutukseen sisältyy 15 verkko-opintoina toteutettavaa koulutuspäivää:

Proaktiivinen kehittäminen:
3.2.2022 Koulutuksen aloitus ja orientaatio
4.2.2022 Tuotekehitystyön proaktiivinen prosessi ja kehittäjänä toimiminen
11.3.2022 Ennakoiva kehittäminen ja tuotesuojaus

Tuotteistaminen tuotekehitystyössä:
28.4.2022 Tuotteistaminen ja sen vaikutukset
29.4.2022 Tuotteen tai palvelun levittäminen ja kaupallistaminen
3.6.2022 Tutkintopaja

Palvelumuotoilu:
25.8.2022 Palvelumuotoilun prosessi
26.8.2022 Palvelumuotoilun menetelmät

Innovaattorina toimiminen:
22.9.2022 Kehittäjänä toimiminen
23.9.2022 Kokeilukulttuuri ja ketterät kokeilut

Brändin rakentaminen:
27.10.2022 Brändin merkitys ja kohtauspinnat verkoston kanssa
28.10.2022 Brändin rakentaminen ja toimintaan vieminen

Proaktiivinen kehittäminen:
17.11.2022 Asiakaslähtöisen lisäarvon tuottaminen ja verkostoissa toimiminen
8.12.2022 Tutkintopaja ja koulutuksen yhteenveto
9.12.2022 Tutkintopaja ja koulutuksen päätöstilaisuus

Rakenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa
• Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi, ovat
• Brändin rakentaminen
• Innovaattorina toimiminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä:
Opettaja Sanna Kärkkäinen, p. 040 341 6303, sanna.karkkainen@gradia.fi
Opettaja Tommi Seikkula, p. 040 341 5080, tommi.seikkula@gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin, Kaisu Kyllästinen, p. 040 341 5193 tai sähköpostilla kaisu.kyllastinen@gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutusmaksu 700 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä