Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Onko sinulla jokin idea toimintamallista, palvelusta tai tuotteesta, joka pitäisi saada käyttöön ja markkinoille? Tai pitääkö jotain kehittää edelleen?

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää työpaikkasi sisäistä toimintamallia, palvelua tai tuotetta. Sinulla on toimenkuva, jossa on mahdollista ideoida, suunnitella ja toteuttaa kehittämistyö työyhteisön ja/tai asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Asiakkaiden antamaa palautetta koulutuksesta:
" Koulutuksessa oli huippuhyvät kouluttajat, koulutuksen sisältö oli toimiva ja monipuolinen. Hyvä opiskeluryhmä."
" Hyvin toimii kahden kouluttajan työnjako"
" Tuli hyviä ajatuksia ja oivalluksia, mutta ennen kaikkea innostusta ja vertaistukea!"
" Toimiva kokonaisuus. Tarpeeksi tehtäviä ja omaa pohdintaa. Ei liikaa kalvosulkeisia."
" Kiitos ohjaajille erittäin joustavasta ohjaamisesta. Kouluttajat on 10 pisteen arvoisia molemmat. Tehtävät on ollu hyviä ja oppia on tullut."
"Suurenmoiset kiitokset mitä parhaimmille opettajille! "
" Erilaiset tuotekehitystä koskevat käsitteet ovat avautuneet tämän koulutuksen myötä minulle uudella tavalla. Olen nauttinut koko koulutuksesta ja erityisesti siitä, kun kaikki tehtävät ovat olleet niin erilaisia ja omalla tavallaan silmiä avaavia ja keskustelua herättäviä. Olen nauttinut siitä innostuksesta mikä on huokunut teistä kouluttajista mutta myös muista opiskelijoista."

Lue opiskelijatarina sivuiltamme: https://www.gradia.fi/koulutuksella-sparrausta-prosessien-ja-palveluide…

Tutustu koulutukseemme, kouluttajiimme ja tiloihimme Mozilla Hub-virtuaaliympäristössä: https://hubs.mozilla.com/BivE2CV/gradia-tket

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava yhteinen starttipäivä on elokuussa 2023. Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, että sinulla on idea kehittämistyöstä ja mahdollisuus (työpaikka) sen toteuttamiseen.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen nopeasti uudistuvissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet ja toteutat opintojen aikana kehittämisprojektin. Koulutuksen aikana saat konkreettisia työkaluja, tukea ja sparrausta kehittämistyön eri vaiheissa sekä mahdollisuuden verkostoitua.

Koulutukseen sisältyy 15 monimuoto-opintoina toteutettavaa koulutuspäivää:

Proaktiivinen kehittäminen:
• Koulutuksen aloitus ja orientaatio
• Tuotekehitystyön proaktiivinen prosessi ja kehittäjänä toimiminen
• Ennakoiva kehittäminen ja tuotesuojaus

Tuotteistaminen tuotekehitystyössä:
• Tuotteistaminen ja sen vaikutukset
• Tuotteen tai palvelun levittäminen ja kaupallistaminen
• Tutkintopaja

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä:
• Palvelumuotoilun prosessi
• Palvelumuotoilun menetelmät

Innovaattorina toimiminen:
• Kehittäjänä toimiminen
• Kokeilukulttuuri ja ketterät kokeilut

Brändin rakentaminen:
• Brändin merkitys ja kohtauspinnat verkoston kanssa
• Brändin rakentaminen ja toimintaan vieminen

Proaktiivinen kehittäminen:
• Asiakaslähtöisen lisäarvon tuottaminen ja verkostoissa toimiminen
• Tutkintopaja ja koulutuksen yhteenveto
• Tutkintopaja ja koulutuksen päätöstilaisuus

Osan koulutuksen sisällöistä voit halutessasi opiskella verkko-kursseina, muun muassa projektinhallinta, palvelumuotoilun perusteet tai IPR-oikeudet.

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä kehittämistöistä:
• Vanhuspalvelujen lyhytaikaishoidon kuntoutusmalli
• Kotihoidon palveluprosessin kehittäminen
• Asiakaskierros
• Kampanjamalli
• Ohjaajan toimintamalli
• Työryhmätyöskentelyn mallintaminen ja perustaminen
• Pienyrityksen palvelun kehittäminen ja brändäys
• Sisäisen toimintamallin yhtenäistäminen
• Oppimisympäristön kehittäminen
• Yrityksen tuote- ja palveluvalikoiman selkeyttäminen tuotteistamalla

Rakenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa
• Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi, ovat
• Brändin rakentaminen
• Innovaattorina toimiminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Tutkinto arvioidaan Opetushallituksen määrittämien tutkinnon perusteiden mukaisesti ja se sijoittuu kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF / EQF) tasolle 5.

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä:
Opettaja Sanna Kärkkäinen, p. 040 341 6303, sanna.karkkainen(a)gradia.fi
Opettaja Tommi Seikkula, p. 040 341 5080, tommi.seikkula(a)gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin, Anna Taipale puh. 040 341 5195, tai sähköpostilla anna.taipale(a)gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelumaksu: koko tutkinto 590€, tutkinnon osa 190€. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä