Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko sinulla jokin idea tuotteesta, palvelusta tai toimintamallista, joka pitäisi saada käyttöön ja markkinoille? Tai pitääkö jotain kehittää edelleen? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka halut kehittää jotain alasi tuotetta, palvelua tai toimintamallia. Sinulla on toimenkuva, jossa on mahdollista ideoida, suunnitella ja toteuttaa kehittämistyö tiimien ja/tai verkostojen kanssa yhteistyössä. Työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Hakeutuminen

Haku päättyy 8.8.2021 tai kunnes ryhmä on täysi.
Ryhmään valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli valintakriteerit täyttyvät.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, että sinulla on idea kehittämistyöstä ja mahdollisuus (työpaikka) sen toteuttamiseen. Koulutukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kelpoisista hakijoista.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen.
Tämän haun kielikoe on tiistaina 24.8.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta.
Koulutus antaa valmiuksia tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen nopeasti uudistuvissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet ja toteutat projektin liittyen tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kehittämiseen. Koulutuksen aikana saat tukea ja sparrausta kehittämistyön eri vaiheissa. Koulutus sisältää 15 opiskelupäivää ja kestää noin 1 -1,5 vuotta.

Lähipäivät:

Proaktiivinen kehittäminen
Koulutuksen aloitus ja orientaatio
Tuotekehitystyön proaktiivinen prosessi ja kehittäjänä toimiminen
Ennakoiva kehittäminen ja tuotesuojaus

Tuotteistaminen tuotekehitystyössä
Tuotteistaminen ja sen vaikutukset
Tuotteen tai palvelun levittäminen ja kaupallistaminen
Tutkintopaja

Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilun prosessi
Palvelumuotoilun menetelmät

Innovaattorina toimiminen
Kehittäjänä toimiminen
Kokeilukulttuuri ja ketterät kokeilut

Brändin rakentaminen
Brändin merkitys ja kohtauspinnat verkoston kanssa
Brändin rakentaminen ja toimintaan vieminen

Proaktiivinen kehittäminen
Asiakaslähtöisen lisäarvon tuottaminen ja verkostoissa toimiminen
Tutkintopaja ja koulutuksen yhteenveto
Tutkintopaja ja koulutuksen päätöstilaisuus

Rakenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa
• Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi, ovat
• Brändin rakentaminen
• Innovaattorina toimiminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se sisältää myös itsenäistä opiskelua. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä:
Opettaja Sanna Kärkkäinen, p. 040 341 6303, sanna.karkkainen@gradia.fi
Opettaja Tommi Seikkula, p. 040 341 5080, tommi.seikkula@gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin, Kaisu Kyllästinen, p. 040 341 5193 tai sähköpostilla kaisu.kyllastinen@gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutusmaksu 700 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä