Koulutuksella sparrausta prosessien ja palveluiden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysalalla on lukematon määrä erilaisia prosesseja ja palveluja, joiden kehittäminen on sekä ajankohtaista että välttämätöntä. Useat alan asiantuntijat ja esimiehet ovat jo saaneet tähän tukea Gradian tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta. Oppiminen tapahtuu arjessa toimintaa kehittämällä ja muutamiin lähipäiviin osallistumalla. Tyypillisiä osaamistarpeita, joihin koulutuksella haetaan vahvistusta ovat mm. prosessien ja palveluiden mallintaminen, tuotteistaminen, palauteprosessien kehittäminen, palvelumuotoilu ja brändääminen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöä on osallistunut innokkaasti tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutukseen jo useiden vuosien ajan. Heistä yksi on hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen, joka koulutuksen aikana kehitti, mallinsi ja teki tunnetuksi kokemusasiantuntijuutta ja sen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalan prosesseissa sekä palveluissa. Susannalle koulutus antoi työkaluja arjen kehittämistyöhön ja avarsi näkökulmaa kehittämiseen sekä kehitettävään toimintaan.

Susannan työyhteisöstä useampikin on suorittanut saman tutkinnon, mikä tukee yhteistä ymmärrystä ja tekemistä. Erityisesti Susanna piti koulutuksen konkreettisuudesta ja siitä, että opittua pystyi saman tien soveltamaan omassa työssään.

Hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen, K-S SHP
Susanna Mutanen

 

”Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan!”, Susanna vinkkaa kaikille työssään prosesseja tai palveluja kehittäville.

Kehitetäänkö teilläkin palveluja?

Hae mukaan elokuussa alkavaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon tai vinkkaa työkaverillesi mahdollisuudesta! Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumislinkin löydät Gradian verkkosivuilta.

Gradian ja sairaanhoitopiirin monipuolinen yhteistyö

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tarvitaan laajasti monenlaista osaamista hoitoprosesseista tekniseen huoltoon. Yhteistyö on erittäin monipuolista: Gradia kouluttaa sairaanhoitopiirin henkilöstöä muun muassa  johtamiseen, esimiestaitoihin, kehittämistaitoihin, asiakaspalveluosaamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja ammatillisen englannin kielen hallintaan. Eri ammattiryhmien osaamistarpeita ennakoidaan yhdessä säännöllisissä tapaamisissa. Lisäksi Sairaala Nova ja seututerveyskeskukset toimivat vuosittain Gradian eri koulutusalojen opiskelijoiden työelämässä oppimisen koulutustyöpaikkoina. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja kehittävää molemmille osapuolille.

Hanski Krista

Asiakkuuspäällikkö

Yritys- ja elinvoimapalvelut, sosiaali- ja terveysala, ravitsemispalvelut, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, matkailuala, liiketoiminta, humanistinen ja kasvatusala, hius- ja kauneusala, musiikki