Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1–1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutuksen voi aloittaa syksyn 2019 aikana.

Ammattitutkinnon voi suorittaa joko koko tutkintona tai tutkinnon osa kerrallaan. Osatutkinnon voi täydentää koko tutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutukseen voivat hakeutua puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työkokemusta omaavat henkilöt. Toimitilahuoltajan työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävistä ja haluat työskennellä erilaisisa toimintaympäristöissä kuten oppilaitokset, palvelutalot, päiväkodit ja hotellit. Pidät itsenäisestä työskentelystä ja osaat suunnitella työtäsi muuttuvissa tilanteissa.

Jos olet Keski-Suomen TE-toimiston työnhakija, voit hakea koulutukseen työhallinnon internet-sivujen kautta (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/685047?locations=Jyv%C3%A4skyl%C3…

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta vaaditaan vähintään puolen vuoden työkokemus alalta tai suoritettuna puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat sekä työkokemusta alalta.

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei osallistu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Toimitilahuoltaja on puhdistuspalvelualan ammattilainen. Hän hallitsee käytännön siivoustyön ja työhön liittyvät palvelutehtävät sekä vastaa omalta osaltaan toimitilojen viihtyisyydestä.

Toimitilahuoltajan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset valmiudet työskennellä itsenäisesti erilaisten asiakaskohteiden ja toimitilojen ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävissä. Tutkinnonsuorittaja voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Rakenne

Pakolliset tutkinnonosat 60 osp
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
Ylläpitosiivous 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp
- Elintarviketeollisuuslaitosten puhdistuspalvelut 30 osp
- Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
- Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Huonekasvien huoltaminen 30 osp
- Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Laitoshuoltopalvelut 30 osp
- Liikennevälineiden puhtauspalvelut 30 osp
- Oppilaitosten ja päiväkotien puhdistuspalvelut 30 osp
- Perussiivouspalvelut 30 osp
- Puhdastilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Rakennussiivouspalvelut 30 osp
- Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 30 osp
- Työhön opastaminen 30 osp
- Työpaikkaohjaajana toiminen 30 osp
- Uima- allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp
- Tutkinnonosa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Työajan tulee olla keskimäärin 25h viikossa.

Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus koko tutkinnon suorittavalle on 400 €. Opintoihin hankitaan työvaatteet ja -jalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä