Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 10 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.(HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ammattitutkinnon voi suorittaa joko koko tutkintona tai tutkinnon osa kerrallaan. Osatutkinnon voi täydentää koko tutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutukseen voivat hakeutua puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työkokemusta omaavat henkilöt. Toimitilahuoltajan työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävistä ja haluat työskennellä erilaisisa toimintaympäristöissä kuten oppilaitokset, palvelutalot, päiväkodit ja hotellit. Pidät itsenäisestä työskentelystä ja osaat suunnitella työtäsi muuttuvissa tilanteissa.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta vaaditaan vähintään puolen vuoden työkokemus alalta tai suoritettuna puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat sekä työkokemusta alalta.

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei osallistu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Toimitilahuoltaja on puhdistuspalvelualan ammattilainen. Hän hallitsee käytännön siivoustyön ja työhön liittyvät palvelutehtävät sekä vastaa omalta osaltaan toimitilojen viihtyisyydestä.

Toimitilahuoltajan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset valmiudet työskennellä itsenäisesti erilaisten asiakaskohteiden ja toimitilojen ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävissä. Tutkinnonsuorittaja voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Rakenne

Pakolliset tutkinnonosat 60 osp
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
• Ylläpitosiivous 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp
• Elintarviketeollisuuslaitosten puhdistuspalvelut 30 osp
• Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 30 osp
• Huonekasvien huoltaminen 30 osp
• Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 30 osp
• Laitoshuoltopalvelut 30 osp
• Liikennevälineiden puhtauspalvelut 30 osp
• Oppilaitosten ja päiväkotien puhdistuspalvelut 30 osp
• Perussiivouspalvelut 30 osp
• Puhdastilojen puhtauspalvelut 30 osp
• Rakennussiivouspalvelut 30 osp
• Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 30 osp
• Työhön opastaminen 30 osp
• Työpaikkaohjaajana toiminen 30 osp
• Uima- allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 30 osp
• Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp
• Tutkinnonosa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Opintoihin hankitaan työvaatteet ja -jalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä