Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Opiskele tarjoilijaksi Jyväskylässä!

Tarjoilijan ydinosaamista on luoda asiakkaalle mieleenpainuva hetki ruoan ja juoman parissa. Haluatko sinä olla seuraava asiakaspalvelun ammattilainen? Opintojen alussa opit perusasiat tarjoilusta ja asiakaspalvelusta. Ammattitaitosi kehittyessä sinulla on taito yhdistää ruokaa ja ruokajuomia, tekemään tilaisuuteen sopivia kattauksia sekä työskentelemään erilaisissa tarjoiluympäristöissä. Tarjoilijan ammattitaitoa on tuntea anniskelulainsäädäntö sekä tehdä juomasekoituksia. Tuotetuntemus on palveluhenkisyyden lisäksi tarjoilijan tärkeimpiä taitoja. Tarjoilijan on osattava toimia itsenäisesti ja tehdä yhteistyötä ravintola- ja keittiöhenkilökunnan kanssa. Asiakkaan toiveiden huomioiminen, vastuullisuus ja joustavuus, järjestelmällisyys sekä paineensietokyky ovat tärkeitä tarjoilijan työssä. Tulevia työpaikkojasi ovat erilaiset ruokaravintolat, hotellit, baarit, yökerhot, lounaskahvilat, kahvilat, henkilöstöravintolat, juhla- ja pitopalveluyritykset ja jakelukeittiöt ja pikaruokapaikat.

Voit myös hakeutua opiskelemaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnon yksittäisiä tutkinnon osia.

Hakeutuminen

Jos sinulla on alan aiempia opintoja, voit aloittaa opinnot joustavasti lukuvuoden aikana. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. 6.4.2020 alkavaan ryhmään hakeneille lähetetään haastattelukutsut viikolla 10.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Tarjoilijan ammatti vaatii soveltuvuutta alalle: hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä vuorovaikutustaitoja. Vaikeat ruoka-aineallergiat ovat haasteena tarjoilijan ammatissa toimimiselle. Hakijalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa.

Kuvaus

Tarjoilijan opinnoissa opit tarjoilu-, asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviä erilaisissa ravintoloissa ja kahviloissa. Työssäsi huolehdit asiakastilojen viihtyvyydestä sekä ruokien ja juomien myynnistä. Osaat toimia ja tarjoilla erilaisissa tilaus- ja juhlatarjoiluissa.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:
- Ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp
- Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
- Annosruokien ja juomien tarjoilu 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
Voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi seuraavilla opinnoilla:
- Á la carte tarjoilu 30 osp
- Tilaus- ja juhlaruokien tarjoilu 25 osp
- Juomien myynti ja tarjoilu 25 osp
- Kahvilapalvelut 10 osp
- Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua sisältäen alalle tyypillisesti jonkin verraan ilta- ja viikonloppuopiskelua.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelu on maksutonta, mutta opiskelijat hankkivat työasut, työjalkineet ja opiskelumateriaalin. Kustannukset ovat noin 250-300 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suoritettuasi saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voit hakeutua korkeakouluopintoihin yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Luonteva jatko-opintoväylä on restonomikoulutus ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakeutua alan ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä