Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko valmis lähihoitaja? Tarvitsetko osaamisen laajentamista? Tule täydentämään aikaisemmin suorittamaasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suunhoidon osaamisalan tutkinnon osilla!

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettuna. Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hakijoiden tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemukseensa.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:

Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Tutkinnon osan suorittanut lähihoitaja osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta hygieniakäytäntöjen mukaisesti. Opintojen aikana opit suun hoidon työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. Osaat avustaa hammaslääkäriä kliinisissä toimenpiteissä sekä huoltaa hammashoitovälineitä.

Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp
Tutkinnon osan suoritettuasi osaat tehdä suun hoidon tarpeen arviointia, suppeita terveystarkastuksia sekä ohjata asiakkaita ja ryhmiä suun terveyden edistämisessä.

Molemmat suunhoidon osaamisalan tutkinnon osat suoritettuasi voit työskennellä terveyskeskusten hammashoitoloissa, erikoissairaanhoidon yksiköissä, yksityisissä suun terveydenhuollon palveluja tuottavissa yksiköissä, alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä, hoitolaitoksissa tai toimia yksityisyrittäjänä.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opetus tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä auttaa sinua verkostoitumaan alan työyksiköiden kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikat voivat olla myös Jyväskylän seudun ulkopuolella, mikä edellyttää opiskelijalta valmiutta matkustamiseen. Oman tietokoneen ja nettiyhteyden käyttömahdollisuus helpottaa opiskelua.

Laadimme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijana vastaat itse opintojen aikana tarvittavista henkilökohtaisista työväline- ja työvaatehankinnoista, oppikirjoista ja tietokoneesta (toimivat tietoverkkoyhteydet) syntyvistä kuluista. Lisätietoja kustannuksista saat opintojen alussa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakoulu-opinnot, esimerkiksi suuhygienisti, sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä