Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko valmis lähihoitaja? Tarvitsetko osaamisen laajentamista? Tule täydentämään aikaisemmin suorittamaasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa uusilla tutkinnon osilla!

Hakeutuminen

Hakijoiden tulee liittää hakemukseensa kopio lähihoitajan tutkintotodistuksesta tai opintorekisteriotteesta. Kelpoisille hakijoille lähetetään ennakkotehtävä ja hakijat kutsutaan haastatteluun 22. tai 23.3.2021.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:

Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Tutkinnon osan suorittanut lähihoitaja osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta hygieniakäytäntöjen mukaisesti. Opintojen aikana opit suun hoidon työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. Osaat avustaa hammaslääkäriä kliinisissä toimenpiteissä sekä huoltaa hammashoitovälineitä.

Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp
Tutkinnon osan suoritettuasi osaat tehdä suun hoidon tarpeen arviointia, suppeita terveystarkastuksia sekä ohjata asiakkaita ja ryhmiä suun terveyden edistämisessä.

Molemmat suunhoidon osaamisalan tutkinnon osat suoritettuasi voit työskennellä terveyskeskusten hammashoitoloissa, erikoissairaanhoidon yksiköissä, yksityisissä suun terveydenhuollon palveluja tuottavissa yksiköissä, alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä, hoitolaitoksissa tai toimia yksityisyrittäjänä.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opetus tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä auttaa sinua verkostoitumaan alan työyksiköiden kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikat voivat olla myös Jyväskylän seudun ulkopuolella, mikä edellyttää opiskelijalta valmiutta matkustamiseen. Oman tietokoneen ja nettiyhteyden käyttömahdollisuus helpottaa opiskelua.

Laadimme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakoulu-opinnot, esimerkiksi suuhygienisti, sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, geronomi ja toimintaterapeutti.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä