Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako biotalous? Haluatko työskennellä alalla missä yhdistyy perinteinen osaaminen ja teknologian kehitys? Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä joko sahateollisuudessa tai sahatavaran jatkojalostuksen prosesseissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan saha-alalla työsuhteessa olevia henkilöitä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Sahaprosessinhoitajana osaat työskennellä sahateollisuuden tai sahatavaran jatkojalostuksen prosessien käyttö- ja valvontatehtävissä. Osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Koulutus antaa sinulle hyvän kokonaisnäkemyksen sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta sekä osaat ottaa huomioon puun ominaisuuksien asettamat vaatimukset prosessille.

Rakenne

Puuteollisuuden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:
Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
Ikkunoiden ja ovien asentaminen
Kalusteiden asentaminen
Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
Naulalevyrakenteiden valmistaminen
Portaiden asentaminen
Puualan tilaustöiden valmistaminen
Puuelementtien varusteleminen
Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
Puupintojen käsitteleminen
Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
Rakennusosien automaatiovalmistaminen
Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
Sahaus- ja dimensiolajittelu
Sahatavaran mekaaninen jalostus
Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa
Tilaelementtirunkojen kokoaminen
Tukkikentällä toimiminen
Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
Viilun valmistusprosessin hallinta
Huippuosaajana toimiminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, opintokäynneistä sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua opiskelemaan saha-alan ammattitutkintoon Gradia Jyväskylään. Sen jälkeen sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi opiskelemalla sahamestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa sinulle myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet