Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako biotalous? Haluatko työskennellä alalla missä yhdistyy perinteinen osaaminen ja teknologian kehitys? Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä joko sahateollisuudessa tai sahatavaran jatkojalostuksen prosesseissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan saha-alalla työsuhteessa olevia henkilöitä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Sahaprosessinhoitajana osaat työskennellä sahateollisuuden tai sahatavaran jatkojalostuksen prosessien käyttö- ja valvontatehtävissä. Osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Koulutus antaa sinulle hyvän kokonaisnäkemyksen sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta sekä osaat ottaa huomioon puun ominaisuuksien asettamat vaatimukset prosessille.

Rakenne

Puuteollisuuden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset tutkinnon osat
• Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
• Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat
• CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
• CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
• CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
• Ikkunoiden ja ovien asentaminen
• Kalusteiden asentaminen
• Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
• Naulalevyrakenteiden valmistaminen
• Portaiden asentaminen
• Puualan tilaustöiden valmistaminen
• Puuelementtien varusteleminen
• Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
• Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
• Puupintojen käsitteleminen
• Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
• Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
• Rakennusosien automaatiovalmistaminen
• Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
• Sahaus- ja dimensiolajittelu
• Sahatavaran mekaaninen jalostus
• Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
• Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
• Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa
• Tilaelementtirunkojen kokoaminen
• Tukkikentällä toimiminen
• Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
• Viilun valmistusprosessin hallinta
• Huippuosaajana toimiminen
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
• Yrityksessä toimiminen
• Yritystoiminnan suunnittelu

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, opintokäynneistä sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua opiskelemaan saha-alan ammattitutkintoon Gradia Jyväskylään. Sen jälkeen sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi opiskelemalla sahamestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa sinulle myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet