Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko olla mukana tekemässä tuotteita, joita käytetään pilvenpiirtäjissä, skeittirampeissa, tankkereissa, huonekaluissa tai jääkiekkomailoissa?Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä puulevyteollisuuden valmistusprosesseissa käyttö- ja valvontatehtävissä.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan puulevyteollisuudessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Levyprosessinhoitajana osaat työskennellä turvallisesti tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Koulutus antaa sinulle hyvän kokonaisnäkemyksen puulevyn tuotantoprosessista ja tuotteiden laadusta. Osaat ottaa työskentelyssä huomioon puun ominaisuuksien asettamat vaatimukset prosessille.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:
Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
Puulevyteollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
Ikkunoiden ja ovien asentaminen
Kalusteiden asentaminen
Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
Naulalevyrakenteiden valmistaminen
Portaiden asentaminen
Puualan tilaustöiden valmistaminen
Puuelementtien varusteleminen
Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
Puupintojen käsitteleminen
Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
Rakennusosien automaatiovalmistaminen
Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
Sahaus- ja dimensiolajittelu
Sahatavaran mekaaninen jalostus
Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa
Tilaelementtirunkojen kokoaminen
Tukkikentällä toimiminen
Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
Viilun valmistusprosessin hallinta
Huippuosaajana toimiminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, opintokäynneistä sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua opiskelemaan levyalan ammattitutkintoon Gradia Jyväskylään. Sen jälkeen sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi ja opiskella levymestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet