Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on noin 1 1/2 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko tulevaisuudessa toimia puhevammaisten tulkkina ? Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joilla on kokemusta puhevammaisten henkilöiden kanssa toimimisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä.

Kelpoisuusvaatimukset

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittanut puhevammaisten tulkki toimii puhevammaisten henkilöiden tulkkina tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee tulkkausta, esimerkiksi työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja asioinnissa. Puhevammaisten tulkki tulkkaa asiakkaan tuottamia viestejä toiselle osapuolelle ja hän selventää tarvittaessa puhevammaiselle henkilölle toisen henkilön viestejä puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä. Puhevammaisten tulkin osaamiseen kuuluu myös kommunikaatiomenetelmien ohjaus puhevammaisten henkilöiden lähi-ihmisille.

Rakenne

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä, tutkintonimike on puhevammaisten tulkki.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta
• Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen 40 osp
• Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö 50 osp
• Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus 50 osp

Valinnaisia tutkinnon osia on suoritettava vähintään 40 osaamispistettä.
Valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Kommunikaatiomenetelmien ohjaus 40 osp
• Puhevammaisten tulkki yrittäjänä 40 osp
• Tutkinnon osan tai osia voi valita myös ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua: lähiopiskelupäiviä, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä. Opiskelija tutustuu puhevammaisten tulkin työhön ja harjoittelee tulkkausta. Opintoihin kuuluu lisäksi kommunikaatiomenetelmien ohjauksen harjoittelua puhevammaisten henkilöiden lähiverkoistoissa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on 890€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä