Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on noin 1 1/2 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Tämä koulutus tulee seuraavan kerran hakuun keväällä 2025 ja opinnot alkavat elokuussa 2025.

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kenelle

Haluatko tulevaisuudessa toimia puhevammaisten tulkkina ? Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joilla on kokemusta puhevammaisten henkilöiden kanssa toimimisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä.

Kuvaus

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittanut puhevammaisten tulkki toimii puhevammaisten henkilöiden tulkkina tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee tulkkausta, esimerkiksi työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja asioinnissa. Puhevammaisten tulkki tulkkaa asiakkaan tuottamia viestejä toiselle osapuolelle ja hän selventää tarvittaessa puhevammaiselle henkilölle toisen henkilön viestejä puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä. Puhevammaisten tulkin osaamiseen kuuluu myös kommunikaatiomenetelmien ohjaus puhevammaisten henkilöiden lähi-ihmisille.

Koulutuksen sisältö

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä, tutkintonimike on puhevammaisten tulkki.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta
• Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen 40 osp
• Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö 50 osp
• Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus 50 osp

Valinnaisia tutkinnon osia on suoritettava vähintään 40 osaamispistettä.
Valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Kommunikaatiomenetelmien ohjaus 40 osp
• Puhevammaisten tulkki yrittäjänä 40 osp
• Tutkinnon osan tai osia voi valita myös ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on 890€.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua: lähiopiskelupäiviä, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä. Opiskelija tutustuu puhevammaisten tulkin työhön ja harjoittelee tulkkausta. Opintoihin kuuluu lisäksi kommunikaatiomenetelmien ohjauksen harjoittelua puhevammaisten henkilöiden lähiverkoistoissa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193

Nirhamo Anu

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala