Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on 1 1/2 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko tulevaisuudessa toimia puhevammaisten tulkkina ? Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joilla on kokemusta puhevammaisten henkilöiden kanssa toimimisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä.

Hakeutuminen

Hakuaika syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021. Koulutuksen hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittanut puhevammaisten tulkki toimii puhevammaisten
henkilöiden tulkkina tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee tulkkausta, esimerkiksi työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja asioinnissa. Puhevammaisten tulkki tulkkaa asiakkaan tuottamia viestejä toiselle osapuolelle ja hän selventää tarvittaessa puhevammaiselle henkilölle toisen henkilön viestejä puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä.

Rakenne

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä, tutkintonimike on puhevammaisten tulkki.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta
- Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen (40 osp)
- Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö (50 osp)
- Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus (50 osp)

Valinnaisia tutkinnon osia on suoritettava vähintään 40 osaamispistettä.
Valinnaisia tutkinnon osia ovat
- Kommunikaatiomenetelmien ohjaus (40 osp)
- Puhevammaisten tulkki yrittäjänä (40 osp)
- Tutkinnon osan tai osia voi valita myös ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua: lähiopiskelupäiviä, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä puhevammaisten tulkin työn harjoittelua puhevammaisten henkilöiden ja heidän verkostojensa kanssa. Tutkinnon voit opiskella myös oppisopimuksena.

Kustannukset

900 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä