Laajuus

Laajuus 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko työskennellä varastoalan monipuolisissa tehtävissä? Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä, on tarkoitettu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla on ikää vähintään 18 vuotta.

Tämä uusi palvelulogistiikkatyöntekijän koulutus korvaa aikaisemman varastonhoitajan koulutuksen.

Hakeutuminen

31.5.2023 päättyneen haun hakijainfo järjestetään maanantaina 12.6.2023 klo 9.00 alkaen Gradia Viitaniemen kampuksella, osoitteessa Viitaniementie 1, luokkatilassa VN.A2.224. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu hakijainfoon.

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Varastonhoitajakoulutukseen vaaditaan 18 vuoden ikä. Hakijan tulee myös osallistua hakijainfoon. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu hakijainfoon.

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (sisälogistiikan osaamisala) suorittamiseen. Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelulogistiikkatyöntekijä hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutuksen kesto on noin 11 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuina. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 16 kk. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta.

Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Rakenne

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 100 osp ja muodostuvat seuraavista tutkinnon osista:
• Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
• Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
• Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
• Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp

Valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 45 osp laajuiset osiot, valinnaisia ovat esimerkiksi seuraavat:
• Inventointi, 10 osp
• Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
• Tavaran lähettäminen, 20 osp
• Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen, 10 osp
• Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely, 20 osp
• Terminaalissa toimiminen, 25 osp
• Vaarallisten aineiden käsitteleminen, 15 osp
• Tavaran kuljettaminen, 15 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset
• Hygieniapassi
• Työturvallisuuskortti
• Trukinkäytön turvallisuuskoulutus

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
5.–16.6.2023 puhelin klo 9–12 ja chat klo 13–15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä