Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Logistiikka

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 1–1,5 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/721646?searchPhrase=palvelulogist…
Valinnat työvoimakoulutukseen tekee TE-toimisto.

Kenelle

Haluatko työskennellä varastoalan monipuolisissa tehtävissä? Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä, on tarkoitettu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla on ikää vähintään 18 vuotta.

Tämä uusi palvelulogistiikkatyöntekijän koulutus korvaa aikaisemman varastonhoitajan koulutuksen.

Kuvaus

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (sisälogistiikan osaamisala) suorittamiseen. Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelulogistiikkatyöntekijä hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutuksen kesto on noin 11 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuina. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 16 kk. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta.

Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 100 osp ja muodostuvat seuraavista tutkinnon osista:
• Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
• Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
• Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
• Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp

Valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 45 osp laajuiset osiot, valinnaisia ovat esimerkiksi seuraavat:
• Inventointi, 10 osp
• Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
• Tavaran lähettäminen, 20 osp
• Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen, 10 osp
• Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely, 20 osp
• Terminaalissa toimiminen, 25 osp
• Vaarallisten aineiden käsitteleminen, 15 osp
• Tavaran kuljettaminen, 15 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset
• Hygieniapassi
• Työturvallisuuskortti
• Trukinkäytön turvallisuuskoulutus

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut