Laajuus

Laajuus 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät varastoalan työtehtävissä ja joilla on vähintään noin kolmen vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa tai vaihtoehtoisesti lähiopetusryhmänä monimuotokoulutuksena.

Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä tai itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia esimiehenä, yksikön vetäjä, asiantuntijana, prosessin suunnittelija, logistiikka suunnittelija, varastotoimintojen suunnittelijan tai jakelun ja toimitusten suunnittelijana mm. teollisuuden-, kaupan-, julkisen-, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Hakeutuminen

Seuraava opintojen aloituspäivä on 18.4.2023.
Voit aloittaa opiskelun myös joustavasti itsellesi sopivan aikataulun mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, että hakija työskentelee varastoalalla ja hänellä on noin kolmen vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävistä ja varastotoimintaan sekä toimitusketjuun vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten toiminnan suunnittelu toimii sekä osaa analysoida ja ohjata toimintaprosesseja. Hän toimii hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on monipuolinen osaaminen varastoalasta. Hän osaa suunnitella, ohjata, arvioida ja kehittää varastointiprosesseja. Lisäksi hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään mihin aiheisiin on tarpeen lisätä opiskelijan osaamista. HOKS:n perusteella opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelukalenteri.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jari Vanhala, 040 341 5004, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Rakenne

Koulutuksen sisältö
• Taloudenhallinta
• Tavoitteellinen liiketoiminta
• Prosessit ja lean
• Vastuullinen liiketoiminta
• Tieto- ja työturvallisuus
• Työturvallisuus ja työsuojelu + työlainsäädäntö
• Digitaaliset työvälineet
• Varastotyön tekeminen
• Tilaustoimitusketju
• Varastonohjaus
• Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa
• Esimiehenä toimiminen
• Kulttuurisen moninaisuuden johtaminen
• Henkilöstöprosessit
• Henkilöstön osaamisen kartoittaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Henkilöstönvoimavarojen suunnittelu ja johtaminen
• Työhyvinvoinnin kehittäminen
• Perehdytys
• Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehitystyön suunnittelu
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja asiakasviestintä
• Hankintojen valmistelu ja toteuttaminen

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnonosat
• Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
• Varastointiprosessin hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi tutkinnonosaa)
• Esimiehenä toimiminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Toimitusketjun hallinta
• Luvanvaraisten aineiden käsittely ja varastointi
• Varastotyön tekeminen
• Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta esim. Asiakkuuksien hoitaminen tai Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelijan ei tarvitse maksaa koulutusmaksua.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä