Haluatko työskennellä monipuolisissa ja vaativissa palvelulogistiikan varastojen työtehtävissä?

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Logistiikka

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 1–3 vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Seuraava opintojen aloituspäivä on 16.4.2024.
Voit aloittaa opiskelun myös joustavasti itsellesi sopivan aikataulun mukaan.

Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin:
Riikka Ylönen, p. 040 341 5343 tai sähköpostilla riikka.ylonen(a)gradia.fi

Kenelle

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään noin kolmen vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa tai vaihtoehtoisesti lähiopetusryhmänä monimuotokoulutuksena.

Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä tai itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia esimiehenä, yksikön vetäjä, asiantuntijana, prosessin suunnittelija, logistiikka suunnittelija, varastotoimintojen suunnittelijan tai jakelun ja toimitusten suunnittelijana mm. teollisuuden-, kaupan-, julkisen-, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastonohjaamiseen ja -suunnitteluun sekä toimitusketjuun vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten toiminnan suunnittelu toimii sekä osaa analysoida ja ohjata toimintaprosesseja. Hän toimii hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on monipuolinen osaaminen varastoalasta. Hän osaa suunnitella, ohjata, arvioida ja kehittää varastointiprosesseja. Lisäksi hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä digitaalisia järjestelmiä. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään mihin aiheisiin on tarpeen lisätä opiskelijan osaamista. HOKS:n perusteella opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelukalenteri.

Lähiopetusryhmän koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jari Vanhala, 040 341 5004, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• Taloudenhallinta
• Tavoitteellinen liiketoiminta
• Prosessit ja lean
• Vastuullinen liiketoiminta
• Tieto- ja työturvallisuus
• Työturvallisuus ja työsuojelu + työlainsäädäntö
• Digitaaliset työvälineet
• Varastotyön tekeminen
• Tilaustoimitusketju
• Varastonohjaus
• Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa
• Esimiehenä toimiminen
• Kulttuurisen moninaisuuden johtaminen
• Henkilöstöprosessit
• Henkilöstön osaamisen kartoittaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Henkilöstönvoimavarojen suunnittelu ja johtaminen
• Työhyvinvoinnin kehittäminen
• Perehdytys
• Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehitystyön suunnittelu
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja asiakasviestintä
• Hankintojen valmistelu ja toteuttaminen

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnonosat
• Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
• Varastointiprosessin hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi tutkinnonosaa)
• Esimiehenä toimiminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Toimitusketjun hallinta
• Luvanvaraisten aineiden käsittely ja varastointi
• Varastotyön tekeminen
• Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta esim. Asiakkuuksien hoitaminen tai Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn tai- työssäoppimisen ohessa.
Lähiopetusryhmän koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelijan ei tarvitse maksaa koulutusmaksua.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193

Vanhala Jari

Lehtori (opettaja)

Logistiikka