Yleislinjalle

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Suurin osa Gradia-lukioiden opiskelijoista opiskelee niin sanotulla yleislinjalla eli lukiolinjalla.

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä, joka muodostuu sekä pakollisista että valinnaisista opintojaksoista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi esimerkiksi kuvataiteessa tai liikunnassa. Tavallisesti lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaikaa on mahdollista pidentää esimerkiksi kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen.

Lukio on muutakin kuin opiskelua, ja toivommekin, että lukiovuosista muodostuisi ikimuistoinen osa nuoruutta. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin, joissa on mahdollisuus löytää samoja mielenkiinnon kohteita jakavia kavereita. Lukion perinteisiin kuuluvat myös vuosittain järjestettävät juhlat, kuten vanhojentanssit ja penkkarit.

Lukiossa opiskelija suunnittelee opintonsa ohjatusti yhdessä opinto-ohjaajan kanssa oman kiinnostuksensa sekä jatko-opintosuunnitelmien ja urahaaveidensa näkökulmasta. Suunnitelmaa päivitetään lukio-opintojen edetessä. Lukio-opintojen päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon osallistumalla ylioppilaskokeisiin. Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeen hyväksytty suorittaminen.

Lukiossa opiskellaan vaihtelevin opiskelumenetelmin ja sovelletaan opittua myös yli oppiainerajojen. Opinnoissa kehitetään valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, kuten hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutus, eettisyys ja ympäristöosaaminen tai globaali- ja kulttuuriosaaminen kulkevat läpi kaikkien oppiaineiden. Lukio-opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvua sekä tarjota eväitä itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Tutustu Lyseoon

Tutustu Schildtiin