Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Lukio on yleissivistävä koulu. Lukiossa pääset vahvistamaan ja laajentamaan peruskoulussa hankkimaa osaamistasi sekä painottamaan opintojasi omien mielenkiinnon kohteidesi mukaan. Lukiossa viihdytään ja pidetään hauskaa mutta opiskellaan tavoitteellisesti ja itseä haastaen. Lukio antaa erinomaiset lähtökohdat opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Lisäksi täytetään Gradia-lukioiden sähköinen ainevalintalomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-
Ohje ainevalintalomakkeen täyttämiseen on liitteenä tämän sivun alareunassa.
Ainevalintalomake on mahdollista täyttää vielä hakuajan jälkeen 31.3.2023 saakka.

Kelpoisuusvaatimukset

Valintaperusteet: peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.
Opintopolun hakulomakkeen lisäksi täytetään Gradia-lukioiden sähköinen ainevalintalomake. Ohje ainevalintalomakkeen täyttämiseen on liitteenä tämän sivun alareunassa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä kesäkuussa 2023 voit osoittaa millaisiin opintokokonaisuuksiin haluat painottaa opintojasi.

Kuvaus

Jyväskylän Lyseon lukio on monipuoliset opintomahdollisuudet tarjoava yleislukio. Suurin osa Lyseon opiskelijoista opiskelee yleislinjalla, jossa omia opintojaan voi painottaa henkilökohtaisten vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Opiskelija voi painottaa opintojaan äidinkieleen ja viestintään, yhteiskunnallisiin, humanistisiin, matemaattisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Kaikki opiskelijat suorittavat lukio-opintojensa aikana myös korkeakoulu- ja työelämäopintoja.

Lyseo on hyvä valinta myös silloin, jos haluat lukion yleisten aineiden lisäksi painottaa luonnontieteiden, kuten biologian, kemian ja fysiikan opintoja. Pääset laboroimaan, tutkimaan ja syventymään luonnontieteen ilmiöihin yhdessä samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Saat hyvät valmiudet jatkaa myöhemmin mm. lääketieteen ja luonnontieteen aloilla.

Lyseolla on vahvat perinteet myös taideopinnoissa. Opiskelija voi kehittää ilmaisutapojaan, kuten ääni- ja valotekniikkaa, liike- ja tunneilmaisua, vuorovaikutusta sekä näyttelijäntyön perusteita. Lyseolla taito- ja taideaineissa voi tehdä myös valtakunnallisen tanssin, liikunnan, draaman, kuvataiteen tai musiikin lukiodiplomin. Keväisin toteutettava teatteriprojekti yhteistyössä Huoneteatterin kanssa antaa mainion tilaisuuden astua teatterin tekemisen maailmaan.

Lyseo on hyvä valinta myös opiskelijoille, jotka haluavat kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamista jo lukioaikana sekä saada kokemusta tiimimäisestä työskentelystä. Pääset kehittämään tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja, kuten luovuutta, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja johtamista. Opinnot voivat huipentua TYR-ryhmäläisten kanssa jopa yhteiseen ulkomaanmatkaan!

Yleislinjalle valitulta opiskelijalta kysytään kesällä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä kiinnostus luonnontieteiden, taideaineiden tai kielet ja kansainvälisyys opintokokonaisuuksista. Samoista opinnoista kiinnostuneita pyritään sijoittamaan samoihin opiskeluryhmiin.

Osana Unesco-koulujen verkostoa Lyseo tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseen. Voit osallistua koulun järjestämille opintomatkoille ja opiskella useita eri kieliä. Lyseossa opiskelija voi jatkaa yläkoulussa aloitettua vierasta kieltä tai aloittaa vieraiden kielten opiskelun alusta. Opiskelija voi valita kiinnostavimmat seuraavista vieraista kielistä: englanti, espanja, saksa, ranska, venäjä ja yhteistyössä kaupungin muiden lukioiden kanssa italian perusopinnot. Sekä vieraita kieliä että ruotsia voi opiskella kielen A-kielenä joko Lyseolla tai osana kaupungin muiden lukioiden opetusta.

Lyseossa on lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua, ja suuresta lukiosta löydät samoista asioista kiinnostuneita kavereita. Edustajistossa ja opiskelijakunnan hallituksessa pääset vaikuttamaan sujuvan kouluarjen ja tapahtumien järjestämiseen, koululehteen kirjoittamalla saat harjoitella toimittajan työtä ja tutortoimintaan osallistumalla pääset hyödyntämään omaa osaamistasi ja tarjoamaan tukea toisille opiskelijoille. Lyseon yleistutorit, liikuntatutorit, kielitutorit ja lumatutorit ovat tärkeä osa Lyseon yhteisöä. Bändikerho sekä koulun shakki- tai väittelykerhot kutsuvat viihtymään Lyseolla myös koulupäivän jälkeen.

Kaikkien opiskelijoiden on mahdollisuus valita opintoja myös muista Jyväskylän lukioista, esimerkiksi osallistua kielten opetukseen Jyväskylän Norssilla.

Lisätietoja: https://www.gradia.fi/oppimaan/lukiot/jyvaskylan-lyseon-lukio/sinun-nak…

Rakenne

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Määrä muodostuu sekä pakollisista että valinnaisista opintojaksoista. Tutkintoon täytyy sisältyä 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja. Tavallisesti lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaikaa on mahdollista pidentää esimerkiksi kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen.

Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Myös koulun ulkopuolella hankittua osaamista voidaan hyväksyä osaksi lukiotutkintoa. Lukion päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon osallistumalla ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeen hyväksytty suorittaminen. Lukion suorittamisen jälkeen opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Kustannukset

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat maksuttomia Gradian päivälukiolaisille. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia. Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä
Liitetiedostot