Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Lyseossa sinun on hyvä oppia ja elää upeat lukiovuodet. Lyseossa viihdytään ja pidetään hauskaa mutta opiskellaan tavoitteellisesti ja itseä haastaen. Suuressa lukiossa valinnanmahdollisuuksia on paljon. Ohjaamme sinut saavuttamaan tavoitteesi. Meidän lukiossamme jokaisella on omat vahvuutensa mutta yhteiset voimavarat. Lyseossa painotetaan tiimityötaitoja, joten opiskellessasi kehität yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä yleisiä opiskelutaitoja. Lyseossa opit myös rohkeutta, oma-aloitteisuutta ja päättäväisyyttä. Lyseo antaa erinomaiset lähtökohdat opiskella yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Tiimityötaidot ja yrittäjämäinen ajattelutapa ovat arvokasta osaamista työelämää varten. Lyseo sopii sinulle, jos olet valmis oppimaan uutta joka päivä.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.
Lyseon luonnontiede- ja yrittäjyyspolulle alustava kiinnostus ilmoitetaan Gradia-lukioiden sähköisellä ainevalintalomakkeella: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…- Ohje ainevalintalomakkeen täyttämiseen on liitteenä tämän sivun alareunassa.

Luonnontiedepolulle Ilmoittautuminen varmistetaan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä kesäkuussa 2022. Yrittäjyyspolulle ilmoitetaan kiinnostus opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä kesäkuussa 2022 ja varmistetaan syyslukukauden alussa 2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Valintaperusteet: peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.
Opintopolun hakulomakkeen lisäksi täytetään Gradia-lukioiden sähköinen ainevalintalomake.

Kuvaus

Jyväskylän Lyseon lukiolinjan opintotarjonta on erittäin laaja. Suurin osa Lyseon opiskelijoista opiskelee yleislinjalla. Yleislinjalla jokainen opiskelija rakentaa omia vahvuuksiaan tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opintoja voidaan painottaa äidinkieleen ja viestintään, yhteiskunnallisiin, humanistisiin, matemaattisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita. Kaikki opiskelijat suorittavat myös korkeakoulu- ja työelämäopintoja. Lukio-opintojen lopuksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Osana Unesco-koulujen verkostoa Lyseo tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseen. Voit osallistua koulun järjestämiin opintomatkoihin ja opiskella paljon vieraita kieliä. Lyseon yhteistyökouluja on mm. seuraavissa maissa ja maanosissa: Saksa, Espanja, Kanada, Ruotsi, Venäjä, Iso-Britannia ja Afrikka. Lyseolla opiskelija voi jatkaa yläkoulussa aloitettua vierasta kieltä tai aloittaa vieraiden kielten opiskelun alusta. Opiskelija voi valita kiinnostavimmat seuraavista vieraista kielistä: englanti, espanja, saksa, ranska, venäjä ja yhteistyössä kaupungin muiden lukioiden kanssa italian perusopinnot. Sekä vieraita kieliä että ruotsia voi opiskella kielen A-kielenä joko Lyseolla tai osana kaupungin muiden lukioiden opetusta. Vieraalla kielellä opiskelusta kiinnostuneet voivat valita myös Lyseon kansainvälisen IB-linjan opintoja.

Lyseolla on vahvat perinteet myös taideopinnoissa. Opiskelija voi kehittää ilmaisutapojaan, kuten ääni- ja valotekniikkaa, liike- ja tunneilmaisua, vuorovaikutusta sekä näyttelijäntyön perusteita. Lyseolla taito- ja taideaineissa voi tehdä myös valtakunnallisen tanssin, liikunnan, draaman, kuvataiteen tai musiikin lukiodiplomin.

Lyseolla jokainen opiskelija voi pyrkiä opiskelijoista koostuvaan edustajistoon ja osallistua opiskelijakunnan hallituksen kanssa lyseolaisten sujuvan kouluarjen ja virkistävien juhlien suunnitteluun. Myös muusta opiskelijoiden, koulun ulkopuolisesta aktiivisesta toiminnasta voidaan hyväksyä opintopisteitä. Lyseon opiskelija voi myös kerryttää opintopisteitä osallistumalla aktiivisesti esimerkiksi koulun verkkolehden tekemiseen, tutor-toimintaan (myös kielissä ja luonnontieteissä), liikuntatutor-toimintaan, musiikin bändikerhoon sekä esimerkiksi koulun shakki- tai väittelykerhoon.

EduFutura -verkoston kautta Lyseon opiskelija voi suorittaa paljon erilaisia ammattikorkeakoulun ja yliopiston eri alojen orientoivia opintoja. Yleislinjalta saat hyvät valmiudet hakeutua myöhemmin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Rakenne

Lukiossa opiskelet pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia ja muita valinnaisia opintojaksoja. Yhteensä opintojaksoja opiskellaan vähintään 150 opintopistettä, joista valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja vähintään 20. Voit halutessasi valita opintojaksoja enemmänkin. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja. Myös koulun ulkopuolella hankittua osaamista voidaan hyväksyä osaksi lukiotutkintoa. Lukion suorittamisen jälkeen opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Opinnot suoritetaan yleensä 2–4 vuodessa.

Jyväskylän Lyseon lukiolla on mahdollisuus opiskella myös luonnontiede- tai yrittäjyyspolulla, joissa opiskelijat suorittavat suurimman osan oppiaineista saman opiskelijaryhmän kanssa koko lukion ajan.
Poluille ei ole erillistä linjahakua, vaan kiinnostus merkitään Lyseon sähköiselle ainavalintalomakkeelle.

Luonnontiedepolku sopii erityisesti luonnontieteistä ja lääketieteistä kiinnostuneille nuorille ja antaa hienot valmiudet opiskella näitä aloja myöhemmin korkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. 

Yrittäjyyspolku sopii opiskelijoille, jotka haluavat kehittää työelämätaitoja. Yrittäjyyspolun työelämä- ja yrittäjyysopinnoissa pääset halutessasi kokeilemaan yrittäjyyttä myös käytännössä. 

Lyseolla on yleislinjan lisäksi kolme erillistä opintolinjaa: IB-linja, tiimilinja sekä syksyllä 2022 aloittava valtakunnallisestikin kiinnostava IT-linja. Linjojen aloituspaikoista ja valintamenettelyistä saat lisätietoa Jyväskylän Lyseon lukion kotisivuilta ja Opintopolusta.

Kustannukset

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat maksuttomia Gradian päivälukiolaisille. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia. Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä
Liitetiedostot
Tiedosto