Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Lyseossa sinun on hyvä oppia ja elää upeat lukiovuodet. Lyseossa viihdytään ja pidetään hauskaa mutta opiskellaan tavoitteellisesti ja itseä haastaen. Suuressa lukiossa valinnanmahdollisuuksia on paljon. Ohjaamme sinut saavuttamaan tavoitteesi. Meidän lukiossamme jokaisella on omat vahvuutensa mutta yhteiset voimavarat. Lyseossa painotetaan tiimityötaitoja, joten opiskellessasi kehität yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä yleisiä opiskelutaitoja. Lyseossa opit myös rohkeutta, oma-aloitteisuutta ja päättäväisyyttä. Lyseo antaa erinomaiset lähtökohdat opiskella yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Tiimityötaidot ja yrittäjämäinen ajattelutapa ovat arvokasta osaamista työelämää varten. Lyseo sopii sinulle, jos olet valmis oppimaan uutta joka päivä.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa.

Hakija täyttää lisäksi oppilaitoksen sähköisen ainevalintalomakkeen 14.4.2021 mennessä. Huomaathan, että yhteishaun hakuaikaa on jatkettu 7.4.2021 saakka.

Sähköinen ainevalintalomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Ainevalintalomakkeen täyttöohje:
https://peda.net/jao/jyl/lom/sahkoisen-ainevalintalomakkeen-2021-tayt:f…

Oletko ilman lukiopaikkaa, haetko siirtoa johonkin Gradian lukioon tai haetko siirtoa Gradian sisällä lukiosta toiseen? Mahdollisesti vapautuvia opiskelupaikkoja lukiossa voi hakea sähköisellä hakulomakkeella lukion jatkuvassa haussa. Tieto valituille ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista. Huomioithan, että opiskelupaikkoja ei välttämättä vapaudu kaikille lukiolinjoille. Jatkuvan haun hakulomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Kuvaus

Jyväskylän Lyseo on lukio, jossa yhdistyy vahva akateeminen perinne ja tulevaisuuden taidot. Lyseo sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjulla. Täysin uudistettujen tilojen nykyaikaiset oppimisympäristöt ja uusi opetusteknologia mahdollistavat monipuoliset pedagogiset ratkaisut.

Jyväskylän Lyseon lukio panostaa kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, yhteistyöhön ja yksilöllisyyteen. Jyväskylän Lyseon lukiossa toimii myös kansainvälinen International Baccalaureate (IB) -linja, jonka päätteeksi suoritetaan maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu IB-ylioppilastutkinto. Lyseossa sinulla on mahdollisuus kehittää työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan osallistumalla yrittäjyysopintoihin, joissa korostetaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta sekä yrittäjämäistä toimintaa ja ajattelutapaa.

Yhteistyö tulee esille myös tiimiopinnoissa. Tiimiopinnoissa korostuvat vuorovaikutus- ja työelämätaitojen oppiminen, oppiaineiden välinen integraatio ja kansainvälisyys. Lyseolaisuus rakentuu yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Suuren koulun arjessa keskiössä ovat erilaiset opiskelijat, ja jokaisella on Lyseossa paikkansa. Lyseossa opiskelijoilla on myös tärkeä rooli lukuvuoden suunnittelussa. Erilaiset opiskelijakunnan järjestämät tempaukset ja tapahtumat ovat tärkeä osa lyseolaisuutta!

Rakenne

Lukiossa opiskelet pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Yhteensä kursseja opiskellaan vähintään 75, joista syventäviä kursseja on vähintään 10. Voit halutessasi valita kursseja enemmänkin. Opinnot voit suorittaa 2–4 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti.  Taito- ja taideaineissa voit tehdä lukiodiplomeja ja näin näyttää osaamisesi.

Lyseossa on kaksi opintopolkua, joihin voit halutessasi hakeutua. Lyseon opintopolut ovat luonnontiedepolku ja yrittäjyyspolku. Lisäksi Lyseossa on tiimilinja, jonne haetaan suoraan yhteishaussa. Yleislinjan opiskelijat voivat myös valita joitain IB-linjan kursseja halutessaan syventää osaamistaan tai opiskella oppiaineita, joita ei suomalaisessa lukiossa ole tarjolla. Lisäksi Lyseossa on tarjolla mm. ilmaisutaidon kursseja sekä harrastusmahdollisuuksia kuten kuoro ja väittelykerho.  

Kustannukset

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus koskee ensi syksynä niitä oppivelvollisia, jotka keväällä 2021 siirtyvät perusopetuksen 9. luokalta toiselle asteelle (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat olleet maksuttomia Gradian päivälukiolaisille aiemminkin. Syksystä 2021 alkaen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia.

Ensi syksynä 2021 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lukiolaiset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat kuitenkin jatkossakin itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä