Hyvinvointi ja terveys: perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opiskelet joko lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi. Voit myös suorittaa toisen osaamisalan, mikäli olet jo valmistunut lähihoitajaksi. Opiskelet työhön, jossa toimit erilaisten asiakkaiden kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä – olet siis aidosti lähellä toista ihmistä.

Tutustu ja hae koulutuksiin!

Annetuilla hakuehdoilla ei löytynyt tuloksia.

Opiskelusta ja työtehtävistä

Lähihoitajan opintojen aikana opit työskentelemään monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä. Opiskelet myös alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Valmistuttuasi lähihoitajaksi työllistyt esimerkiksi päiväkoteihin, kotihoitoon ja palvelutaloihin, sairaaloihin sekä muihin hoito- ja palveluyksiköihin ja suun terveydenhuollon yksiköihin.

Perustason ensihoitajan opiskelu tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten koulutusambulanssissa ja ensihoidon simulaatioluokassa, Koulutusambulanssilla harjoittelet koulutuksen aikana ajamista ja kliinisiä taitoja simulaatio Sim Man 3G -nukella. Perustason ensihoitajana voit työskennellä muun muassa erilaisissa ensihoidon yksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskusten päivystysvastaanotossa,

Jos sinulla ovat lähihoitajan opinnot hyväksytysti suoritettu, voit laajentaa osaamistasi hakeutumalla toiseen osaamisalaan. Osaamisaloja ovat ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, jalkojenhoito, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, sairaanhoito ja huolenpito sekä vammaistyö.

Ammatillinen perustutkinto antaa ammatin ja laajat ammatilliset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Työelämässä nimikkeet voivat toki olla – ja usein ovatkin – erit kuin tutkintonimikkeet. Ammatillinen perustutkinto koostuu usein kahdesta tai useammasta osaamisalasta, joista opiskelija valitsee suuntansa. Tutkintoon voi hakeutua joko jatkuvassa haussa tai yhteishaussa

Opiskelijatarina: Venla, lähihoitaja