Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Liiketoiminnan ammattitutkinto myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala on juuri oikea valinta sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja tiimityöstä, haluat varmistaa paikkasi työmarkkinoilla, olet joustava työaikojen ja työtehtävien suhteen sekä haluat oppia koko ajan uutta. Alalla työskentely vaatii innostunutta otetta ja positiivista asennetta.

Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia alan työpaikka tai työssäoppimispaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen. Tarvittaessa autamme työssäoppimispaikan löytämisessä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala korvaa 1.1.2019 alkaen aiemman Myynnin ammattitutkinnon.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinnoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II
Asiakashankinta 60 osp
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
Projektinhallinta 60 osp
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 500€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä