Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 6kk - 1 vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Voit hakeutua opiskelemaan mielenterveys- ja päihdetyötä, jos sinulla on lähihoitajan perusopinnot hyväksytysti suoritettu tai haluat lisätä, täydentää tai päivittää osaamistasi .

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, sinut kutsutaan haastatteluun ja sovitaan aloitusajankohdasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opinnoissa kehität valmiuksiasi mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaamiseen, hoitamiseen ja kuntoutumisen tukemiseen monialaisessa verkostossa. Hankit osaamista asiakkaiden osallisuuden edistämiseen sekä tukemiseen päivittäisissä toiminnoissa yksilöllisesti ja ryhmissä. Syvennät tietojasi erilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien luonteesta ja varhaisesta tunnistamisesta sekä ehkäisystä. Opit toteuttamaan lääkehoitoa omalla vastuualueellasi.

Suoritettuasi opinnot voit toimia mm. mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutumisyksikössä, psykiatrisessa sairaalassa ja terveyskeskuksessa, asumispalveluyksikössä ja päivätoiminnassa, järjestössä sekä koti- ja perhehoidossa.

Rakenne

• Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 40 osp
• Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä