Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Metsäkoneenkuljettajan työ sopii sinulle, jos olet kiinnostunut itsenäisestä, vastuullisesta ja monipuolisesta työstä. Metsäkoneenkuljettajana työskentelet puunkorjuutyömailla työntekijänä tai yrittäjänä. Työtehtäviäsi voivat olla joko koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus.

Kelpoisuusvaatimukset

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön mukaisesti). Koulutusta ja työntekoa haittaavat fyysiset tai psyykkiset rajoitteet voivat estää opiskelun metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaohjelmassa. Lue lisää terveydellisistä vaatimuksista metsäalalla: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ter…

Kuvaus

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla voi erikoistua koneelliseen puutavaran valmistamiseen tai puutavaran lähikuljetukseen. Koneelliseen puutavaran valmistamiseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja osaa valmistaa puutavaraa hakkuukoneella annetun korjuuohjeen sekä mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Puutavaran lähikuljetukseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja osaa kuljettaa metsätraktorilla puutavaraa laatimansa kuljetussuunnitelman mukaisesti.

Puutavaran autokuljetukseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja osaa kuljettaa puutavaraa metsästä käyttöpaikalle. Metsäkoneenkuljettaja osaa paikantaa ja rajata leimikon sekä hakkuualueen paikkatietojärjestelmää ja työmaakarttoja hyväksikäyttäen. Hän osaa käyttää työssään tietoteknisiä laitteita. Hän osaa tehdä metsäkoneiden tai puutavara-auton käyttökunnossapitoon liittyvät työtehtävät sekä raportoida korjaustarpeista. Hän myös osaa toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Työpaikat: Koneyritykset, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, kunnat, kaupungit, oma yritys.

Rakenne

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja:

Pakolliset tutkinnon osat:
- Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
- Metsätraktorin käyttö 20 osp
- Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 85 osp.

Yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Monta tapaa opiskella

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
https://www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opiskelijan on hankittava tarvittava turva- ja suojavaatetus. Lisäksi kustannuksia tulee oppikirjoista sekä lupa ja korttikoulutuksista.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä