Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haku asentajakoulutukseen on auki toistaiseksi.

Metsäkoneasennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikan parissa työskentelystä.

Metsäkoneasentaja on puunkorjuukoneiden ja muiden vastaavien raskaskoneiden huollon ja korjausten osaaja. Metsäkoneasentajan työn keskeisiä tehtäviä ovat raskaskoneiden teknisen rakenteen tuntemus sekä vianetsintä ja korjaus sekä koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kone- ja metsäalan työkokemus tai soveltuvan alan koulutus katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.
Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jotka pidetään kesäkuussa. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Kuvaus

Metsäkoneasentajan koulutus antaa valmiudet metsätraktoreiden ja harvestereiden korjaus- sekä huoltotöihin, sekä käyttötaidon niiden toimintakunnon toteamiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan metsäkoneiden tekniikkaa ja kunnossapitoa.
Metsäkoneasentajat työllistyvät metsäkonevalmistajien huolto-organisaatioihin.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp:
- Metsätraktorin käyttö 20 osp
- Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp
- Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
- Metsäkoneen vianhaku 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Yrityksessä toimiminen 10 osp
- Ajoneuvohydrauliikka 10 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Yhteisen tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opiskelu on sinulle maksutonta.

Opiskelijalle tulee maksettavaksi osa alalla vaadittavista turvavarusteista ( kengät, haalarit, kypärä ym. ) eli noin 120 €. Lisäksi kustannuksia syntyy korttikoulutusten korttimaksuista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin.
Jatko-opintomahdollisuuksina ovat esimerkiksi Metsäalan ammattitutkinto ja Metsäalan erikoisammattitutkinto.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä