Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Metsäkoneasennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikan parissa työskentelystä.

Metsäkoneasentaja on puunkorjuukoneiden ja muiden vastaavien raskaskoneiden huollon ja korjausten osaaja. Metsäkoneasentajan työn keskeisiä tehtäviä ovat raskaskoneiden teknisen rakenteen tuntemus sekä vianetsintä ja korjaus sekä koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

Hakeutuminen

Seuraava ryhmämuotoinen aloitusajankohta on elokuussa 2020. Tarkka aloituspäivä tarkentuu myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Kone- ja metsäalan työkokemus tai soveltuvan alan koulutus katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.
Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Metsäkoneasentajan koulutus antaa valmiudet metsätraktoreiden ja harvestereiden korjaus- sekä huoltotöihin, sekä käyttötaidon niiden toimintakunnon toteamiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan metsäkoneiden tekniikkaa ja kunnossapitoa.
Metsäkoneasentajat työllistyvät metsäkonevalmistajien huolto-organisaatioihin.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp:
- Metsätraktorin käyttö 20 osp
- Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp
- Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
- Metsäkoneen vianhaku 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Yrityksessä toimiminen 10 osp
- Ajoneuvohydrauliikka 10 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Yhteisen tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opiskelu on sinulle maksutonta.

Opiskelijalle tulee maksettavaksi osa alalla vaadittavista turvavarusteista ( kengät, haalarit, kypärä ym. ) eli noin 120 €. Lisäksi kustannuksia syntyy korttikoulutusten korttimaksuista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakeutua suorittamaan metsäalan ammattitutkinnon ja metsäalan erikoisammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä