Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto. Merkonomikoulutus sopii sinulle jos olet kiinnostunut monipuolisista liiketoiminnan työtehtävistä. Tutkinto soveltuu oma-aloitteisille, asiakaspalvelusta, myynnistä ja taloushallinnosta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkinto oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville, toisesta oppilaitoksesta siirtyville ja niille, joilla on alan keskeneräiset opinnot.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia ja opiskella työn ohessa sivutoimisena opiskelijana.

Seuraava ryhmämuotoinen aloitus 9.1.2020 Jämsänkoskella, Myllymäen kampuksella. Opinnot voivat alkaa myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Kuvaus

Koulutuksessa opit kehittämään myönteisen palvelukokemuksen asiakkaalle viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoasi hyödyntäen. Opit talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia alalla kuin alalla.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp:
- Asiakaspalvelu 20 osp
- Tuloksellinen toiminta 20 osp
- Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60-90 osp:
- Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
- Finanssipalvelut 30 osp (työvaltainen opiskelu)
- Henkilöstön tukipalvelut 15 osp (työvaltainen opiskelu)
- Kirjanpito 30 osp
- Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut 30 osp (työvaltainen opiskelu)
- Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp (työvaltainen opiskelu)
- Laskutus ja reskontra 15 osp
- Logistiikkapalvelut 15 osp (työvaltainen opiskelu)
- Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
- Myynti 30 osp
- Palkanlaskenta 30 osp
- Palvelumuotoilu 15 osp
- Projektissa toimiminen 15 osp
- Tapahtumatuotanto 15 osp (yhteistyössä matkailualan kanssa)
- Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 0-35 osp:
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta pt:sta, at:sta tai eat:sta 5-15 osp
- Korkeakouluopinnot 5-15 osp
- Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on käytännönläheistä ja tekemällä oppimista tiimityöskentelyssä ja projekteissa. Lähiopetuksen ja teoriaopetuksen lisäksi oppimista ja osaamista kartutetaan työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kustannuksia koituu oppikirjoista ja materiaaleista, n. 100-300 euroa. Oman tietokoneen hankkiminen on suositeltavaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakea Gradiaan suorittamaan jonkin ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon esim. yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä