Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto. Merkonomikoulutus sopii sinulle jos olet kiinnostunut monipuolisista liiketoiminnan työtehtävistä. Tutkinto soveltuu oma-aloitteisille, asiakaspalvelusta, myynnistä ja taloushallinnosta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkinto oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville, toisesta oppilaitoksesta siirtyville ja niille, joilla on alan keskeneräiset opinnot.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia ja opiskella työn ohessa sivutoimisena opiskelijana.

Hakeutuminen

Seuraava ryhmämuotoinen aloitus on syksyllä 2020 Jämsänkoskella, Myllymäen kampuksella. Opinnot voivat alkaa myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutuksessa opit kehittämään myönteisen palvelukokemuksen asiakkaalle viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoasi hyödyntäen. Opit talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia alalla kuin alalla.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaspalvelu, 20 osp
Tuloksellinen toiminta, 20 osp
Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60-90 osp:
Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
Finanssipalvelut, 30 osp (työvaltainen opiskelu)
Henkilöstön tukipalvelut, 15 osp (työvaltainen opiskelu)
Kirjanpito, 30 osp
Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut, 30 osp (työvaltainen opiskelu)
Kirjastopalveluissa toimiminen, 30 osp (työvaltainen opiskelu)
Laskutus ja reskontra, 15 osp
Logistiikkapalvelut, 15 osp (työvaltainen opiskelu)
Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, 30 osp
Myynti, 30 osp
Palkanlaskenta, 30 osp
Palvelumuotoilu, 15 osp
Projektissa toimiminen, 15 osp
Tapahtumatuotanto, 15 osp (yhteistyössä matkailualan kanssa)
Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 0-35 osp:
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on käytännönläheistä ja tekemällä oppimista tiimityöskentelyssä ja projekteissa. Lähiopetuksen ja teoriaopetuksen lisäksi oppimista ja osaamista kartutetaan työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kustannuksia koituu oppikirjoista ja materiaaleista, n. 100-300 euroa. Oman tietokoneen hankkiminen on suositeltavaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakea Gradiaan suorittamaan esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä