Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Liiketoiminta

Paikkakunta

Jämsä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Liiketoiminnan opinnot on mahdollista aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kenelle

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto. Merkonomikoulutus sopii sinulle jos olet kiinnostunut monipuolisista liiketoiminnan työtehtävistä. Tutkinto soveltuu oma-aloitteisille, asiakaspalvelusta, myynnistä ja taloushallinnosta kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinto soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille nuorille sekä aikuisille. Tutkinto sopii myös alanvaihtajille. Sinun on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Kuvaus

Koulutuksessa opit kehittämään myönteisen palvelukokemuksen asiakkaalle viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoasi hyödyntäen. Opit talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia alalla kuin alalla.

Opiskelu on käytännönläheistä ja tekemällä oppimista tiimityöskentelyssä ja projekteissa. Lähiopetuksen ja teoriaopetuksen lisäksi oppimista ja osaamista kartutetaan työelämässä. Taloushallinnon tutkinnon osissa toteutus on joko Jyväskylässä lähipäivinä/ hybriditoteutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60-90 osp
• Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
• Finanssipalvelut 30 osp (työvaltainen opiskelu)
• Henkilöstön tukipalvelut 15 osp (työvaltainen opiskelu)
• Kirjanpito 30 osp
• Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut 30 osp (työvaltainen opiskelu)
• Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp (työvaltainen opiskelu)
• Laskutus ja reskontra 15 osp
• Logistiikkapalvelut 15 osp (työvaltainen opiskelu)
• Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
• Myynti 30 osp
• Palkanlaskenta 30 osp
• Palvelumuotoilu 15 osp
• Projektissa toimiminen 15 osp
• Tapahtumatuotanto 15 osp (yhteistyössä matkailualan kanssa)
• Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 0-35 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Korkeakouluopinnot 5-15 osp
• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp
• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Opetus on maksutonta. Kustannuksia koituu oppikirjoista ja materiaaleista, n. 100-300 euroa. Oman tietokoneen hankkiminen on suositeltavaa.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image

Monta tapaa opiskella

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193