Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko kiinnostunut työskentelemään maarakennusalan monipuolisissa tehtävissä? Koulutus on tarkoitettu alalle tuleville uusille työntekijöille, joten aikaisempaa kokemusta maarakennusalasta ei tarvita.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 20.8.- 8.12.2021. Opintojen aloitus 3.2.2022. Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu ja koulutuksen aloituspäivä on siirretty helmikuulle 2022.
• Helmikuun 2022 aloituksen jälkeen seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2022. Koulutuksen haku- ja aloitusaika tarkentuvat myöhemmin.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukseen voit hakea TE-hallinnon internet-sivujen kautta osoitteessa https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/701921?searchPhrase=gradia&&&anno….

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 14.12.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Koulutuksen suoritettuasi osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat myös tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
• Perustustyöt 25 osp
• Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp

Valinnaiset osat 70 osp
• Maarakennuskoneen huolto 15 osp
• Maarakennuskoneen käyttö 15 osp
• Maa-ainesten kuljetus 20 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
• Mittaus 15 osp
• Piharakentaminen15 osp
• Ympäristökiviasennus 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Huomioithan, että vain 50 % ryhmän opiskelijoista voivat valita opintoihinsa ajokortin korottamisen C-luokkaan ja siihen liittyvät valinnaiset tutkinnon osat; kuljetusalan perustason ammattipätevyys, sekä maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä. Mikäli opiskelija haluaa valita opintoihinsa ajokorttiluokan korottamisen C-luokkaan, sekä tutkinnon osan "Kuljetusalan perustason ammattipätevyys", hänen ajokorttiotteellaan ei saa olla viittä (5) vuotta tuoreempia rikkeitä, joiden johdosta hänen ajokorttinsa on ollut väliaikaisesti pois (rattijuopumus/törkeä liikenteen vaarantaminen). Tämä on oppilaitoksen linjaus, josta ei voida joustaa.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnossa vaadittavat kortit: Hätäensiapu, Tieturva 1, Tulityökortti, Työturvallisuuskortti, Vesityökortti.

Monta tapaa opiskella

Koulutuksen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka pohjautuu opiskelijan aiempaan osaamiseen ja tutkinnon/ammatin osaamisvaatimuksiin. Koulutus sisältää valittuihin tutkinnon osiin liittyviä opintoja, joten opintojen sisältö ja kesto ovat yksilölliset. Kestoon vaikuttaa osaltaan myös yhteisten tutkinnon osien opintojen aiemmat suoritukset ja opiskelijan omat tavoitteet (osa-/kokotutkinto). Ammatillisten opintojen kesto on noin 60 kalenteriviikkoa. Lisäksi tulee suorittaa yhteiset tutkinnon osat, mikäli niitä ei ole suoritettuna aiemmin.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta oppilaitoksessa ja osaamisen hankkimista alan yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoilla. Opetuksessa käytettävää konekalustoamme on tela-ja pyöräalustaiset kaivukoneet, kaivurikuormaaja, minikaivukoneet, pyöräkuormaajat, pienkuormaajat, tiehöylä, puskutraktori, liikennetraktorit (dumpperit) ja traktorit.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelija maksaa mahdollisesta ajokorttiluokan korotuksesta aiheutuvat viranomaismaksut (ajokorttiote, teoria- ja ajokoe, ajokorttilupa, lääkärintodistus).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintovaihtoehtoja löytyy myös Gradian koulutustarjonnasta, esimerkiksi maarakennusalan ammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa