Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kohderyhmänä on maarakennusalasta kiinnostuneet henkilöt. Koulutus on suunnattu alalle tuleville uusille työntekijöille, aiempaa kokemusta maarakennusalasta ei tarvita.

Koulutuksen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiempaan osaamiseen ja tutkinnon/ammatin osaamisvaatimuksiin pohjautuen. Tutkintokoulutus sisältää valittuihin tutkinnon osiin liittyviä opintoja, joten opintojen sisältö ja kesto ovat yksilölliset. Kestoon vaikuttaa osaltaan myös yhteisten tutkinnon osien opintojen aiemmat suoritukset ja opiskelijan tutkintotavoitteet (osa-/kokotutkinto). Ammatillisten opintojen kesto on noin 60 kalenteriviikkoa.
Lisäksi tulee suorittaa yhteiset tutkinnon osat, mikäli niitä ei ole suoritettuna aiemmin.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 8.6.- 4.8.2021. Opintojen aloitus 6.9.2021. Tämän haun opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan 20.8.2021.
• Hakuaika 20.8.- 6.10.2021. Opintojen aloitus 29.11.2021.
• Hakuaika 10.12.2021-10.2.2022. Opintojen aloitus 4.4.2022.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Huomaathan, että 6.9.2021 alkava koulutus järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukseen voit hakea TE-hallinnon internet-sivujen kautta osoitteessa https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/700483?searchPhrase=700483&announ….

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 10.8.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kelpoisuusvaatimuksena on voimassa oleva B-luokan ajokortti.

Kuvaus

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Rakenne

Perustutkinnon laajuus on 180 osp. Valmistavan koulutuksen opintoja on tarjolla seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
• Perustustyöt 25 osp: Perusasiat perustusten rakentamisesta (perustustyypit, kuivatusjärjestelmät, eristäminen, muottityöt, raudoitustyöt, betonointi ja eristystyöt.)
• Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp: Maarakennuskoneiden rakenteen ja toiminnan opinnot. Peruskäyttötaito erilaisilla maarakennuskoneilla. Tutkintosuoritus yhdellä konetyypillä.

Valinnaiset osat 70 osp
• Maarakennuskoneen huolto 15 osp: Maarakennuskoneiden tekniikan ja huoltotöiden opinnot.
• Maarakennuskoneen käyttö 15 osp: Syventävät opinnot toisen maarakennuskoneen käyttöön.
• Maa-ainesten kuljetus 20 osp ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp. Nämä yhdessä antavat valmiuden työskennellä vähintään C-luokan ajokorttia vaativilla ajoneuvoilla (kuorma-autot).
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp: Liikennealueiden kesä- ja talvikunnossapidon työmenetelmiin ja niissä käytettävän konekaluston käytön osaamiseen keskittyvä opintotarjonta.
• Mittaus 15 os:. Maarakennusalan mittaustöihin keskittyvä opintotarjonta, sisältää konemittalaitteet ja perusmittausvälineiden käytön osaamisen.
• Piharakentaminen15 osp: Viherrakentamiseen (istutukset, kalusteet, nurmikot ym.) keskittyvä opintotarjonta.
• Ympäristökiviasennus 15 osp: Lähinnä betonisten pihakivien asennustekniikkaan keskittyvä opintotarjonta.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- Viestintä – ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis – luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta - ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnossa vaadittavat kortit: Hätäensiapu, Tieturva 1, Tulityökortti, Työturvallisuuskortti, Vesityökortti.

HUOM!
Mikäli opiskelija haluaa valita opintoihinsa ajokorttiluokan korottamisen C-luokkaan, sekä tutkinnon osan "Kuljetusalan perustason ammattipätevyys", hänen ajokorttiotteellaan ei saa olla viittä (5) vuotta tuoreempia rikkeitä, joiden johdosta hänen ajokorttinsa on ollut väliaikaisesti pois (rattijuopumus/törkeä liikenteen vaarantaminen). Tämä on oppilaitoksen oma linjaus, josta emme jousta.

Monta tapaa opiskella

Lähiopetus oppilaitoksessa + työssäoppiminen alan yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoilla. Opetuksessa käytettävää konekalustoamme: Tela-ja pyöräalustaiset kaivukoneet, kaivurikuormaaja, minikaivukoneet, pyöräkuormaajat, pienkuormaajat, tiehöylä, puskutraktori, liikennetraktorit (dumpperit) ja traktorit.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelija maksaa mahdollisesta ajokorttiluokan korotuksesta aiheutuvat viranomaismaksut (ajokorttiote, teoria- ja ajokoe, ajokorttilupa, lääkärintodistus).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintovaihtoehtoja löytyy myös Gradian koulutustarjonnasta, esimerkiksi maarakennusalan ammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa