Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen ammatillisten sisältöjen kesto on n. 1 - 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko kiinnostunut työskentelemään maarakennusalan monipuolisissa tehtävissä? Koulutus on tarkoitettu alalle tuleville uusille työntekijöille, joten aikaisempaa kokemusta maarakennusalasta ei tarvita.

Hakeutuminen

Opintojen hakuaika on 5.4.-2.8.2023.

Koulutukset seuraavat aloitusajat ovat 4.9.2023, 9.1.2024 ja 8.4.2024. Hakuajat tarkentuvat myöhemmin.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/713460?searchPhrase=maarakennus&&…

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Tämän koulutuksen kielitaidon arviointi järjestetään 9.8.2023. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Koulutuksen suoritettuasi osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat myös tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

Pakolliset osat, 55 osp
• Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
• Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen, 30 osp

Valinnaiset osat 90 osp
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1, 15 osp
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2, 15 osp
• Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä, 15 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella, 15 osp
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus, 15 osp
• Piharakentaminen, 15 osp
• Tasokiviasennus, 15 osp
+ useita muitakin vaihtoehtoja, mikäli työssäoppimispaikka on niille sopiva.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp, nämä vain niille, joilla näitä ei ole aiemmin suoritettuna)
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tarjonnastamme on poistunut mahdollisuus valita opintoihin kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä -tutkinnon osat.

Myöskään C-luokan ajokorttiopinnot eivät enää sisälly maarakennusalan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin 1.1.2023 jälkeen aloittavilla.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnossa vaadittavat kortit: Hätäensiapu, Tieturva 1, Tulityökortti, Työturvallisuuskortti, Vesityökortti.

Monta tapaa opiskella

Koulutuksen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka pohjautuu opiskelijan aiempaan osaamiseen ja tutkinnon/ammatin osaamisvaatimuksiin. Koulutus sisältää valittuihin tutkinnon osiin liittyviä opintoja, joten opintojen sisältö ja kesto ovat yksilölliset. Kestoon vaikuttaa osaltaan myös yhteisten tutkinnon osien opintojen aiemmat suoritukset ja opiskelijan omat tavoitteet (osa-/kokotutkinto). Ammatillisten opintojen kesto on noin 60 kalenteriviikkoa. Lisäksi tulee suorittaa yhteiset tutkinnon osat, mikäli niitä ei ole suoritettuna aiemmin.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta oppilaitoksessa ja osaamisen hankkimista alan yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoilla. Opetuksessa käytettävää konekalustoamme on tela-ja pyöräalustaiset kaivukoneet, kaivurikuormaaja, minikaivukoneet, pyöräkuormaajat, pienkuormaajat, tiehöylä, puskutraktori, liikennetraktorit (dumpperit) ja traktorit.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintovaihtoehtoja löytyy myös Gradian koulutustarjonnasta, esimerkiksi maarakennusalan ammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa