Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraava ryhmä aloittaa 2.12.2019.
Tähän ryhmään huomioidaan hakemukset, jotka ovat saapuneet 19.8.2019 - 31.10.2019.

Kohderyhmänä on maarakennusalasta kiinnostuneet henkilöt. Koulutus on suunnattu alalle tuleville uusille työntekijöille, aiempaa kokemusta maarakennusalasta ei tarvita.

Kelpoisuusvaatimukset

Riittävä terveys alalla työskentelyyn. Koulutus kuuluu ns. SORA-lain piiriin, jonka mukaan terveyden tulee mahdollistaa alan tyypillisten työtehtävien suorittaminen opiskelun aikaisissa harjoituksisssa ja työssäoppimisjakoson aikana käytännön työtehtävissä maarakennustyömaalla.

Voimassa oleva B-luokan ajokortti.

Kuvaus

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa on suunnattu alalle tuleville uusille työntekijöille. Aiempaa kokemusta maarakennuskoneista ei tarvita. Koulutuksen kesto on reilu vuosi riippuen valittavista tutkinnon osista ja aiemmasta kokemuksesta.

Rakenne

Koulutuksen alussa opiskelijan kanssa tehdään yksilöllinen opiskelusuunnitelma aiempaan osaamiseen ja tutkinnon /ammatin osaamisvaatimuksiin pohjautuen. Tutkintoon valmentava koulutus sisältää valittuihin tutkinnon osiin liittyviä opintoja, joten opintojen sisältö ja kesto ovat yksilölliset. Kestoon vaikuttaa osaltaan myös ns. yleisaineiden aiemman suoritukset ja tutkintotavoitteet osa-/kokotutkinto.

Tutkinto suoritetaan näyttöjen kautta työssäoppimisjakson (n. 15 ov) aikana työmaalla niiltä osin kuin se on siellä mahdollinen. Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnossa vaadittavat kortit: Hätäensiapu, Tieturva 1, Tulityökortti, Työturvallsuuskortti, Vesityökortti.

Valmistavan koulutuksen opintoja on tarjolla alla oleviin rakennusalan perustutkinnon osiin:

Kaikille yhteiset osat:

Perustustyöt.
=> Perusasiat perustusten rakentamisesta (perustustyypit, kuivatusjärjestelmät, eristäminen, muottityöt, raudoitustyöt, betonointi ja eristystyöt.)

Maarakennuskoneiden käyttö.
=>Maarakennuskoneiden rakenteen ja toiminnan opinnot. Peruskäyttötaito erilaisilla maarakennuskoneilla. Tutkintosuoritus yhdellä konetyypillä.

Yhteiset tutkinnon osat.

Valinnaiset osat, joista koko tutkintoon valitaan viisi osaa:

- Maarakennuskoneen huolto: Maarakennuskoneiden tekniikan ja huoltotöiden opinnot.
- Maarakennuskoneen käyttö: Syventävät opinnot toisen maarakennuskoneen käyttöön.
- Maa-ainesten kuljetus ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys (ovat kytköksissä toisiinsa). Nämä yhdessä antavat valmiuden työskennellä vähintään C-luokan ajokorttia vaativilla ajoneuvoilla (kuorma-autot, traktoridumpperit ym.)

HUOM!
Mikäli opiskelija haluaa valita opintoihinsa ajokorttiluokan korottamisen C-luokkaan, sekä tutkinnon osan "Kuljetusalan perustason ammattipätevyys", hänen ajokorttiotteellaan ei saa olla viittä (5) vuotta tuoreempia rikkeitä, joiden johdosta hänen ajokorttinsa on ollut väliaikaisesti pois (rattijuopumus/törkeä liikenteen vaarantaminen). Tämä on oppilaitoksen oma linjaus, josta emme jousta.

- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö: Liikennealueiden kesä- ja talvikunnossapidon työmenetelmiin ja niissä käytettävän konekaluston käytön osaamiseen keskittyvä opintotarjonta.
- Mittaus. Maarakennusalan mittaustöihin keskittyvä opintotarjonta, sisältää konemittalaitteet ja perusmittausvälineiden käytön osaamisen.
- Piharakentaminen. Viherrakentamiseen (istutukset, kalusteet, nurmikot ym.) keskittyvä opintotarjonta.
- Ympäristökiviasennus. Lähinnä betonisten pihakivien asennustekniikkaan keskittyvä opintotarjonta.

Opetuksessa käytettävää konekalustoamme:
Tela-ja pyöräalustaiset kaivukoneet, kaivurikuormaaja, minikaivukoneet, pyöräkuormaajat, pienkuormaajat, tiehöylä, puskutraktori, liikennetraktorit (dumpperit) ja traktorit.

Monta tapaa opiskella

Lähiopetus oppilaitoksessa + työssäoppiminen alan yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoilla.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opiskelija maksaa omavastuuosuuden turvavälineistä (kypärä, turvaliivit ja työkengät) 80 € sekä mahdollisesta ajokorttiluokan korotuksesta aiheutuvat viranomaismaksut (ajokorttiote, teoria- ja ajokoe, ajokorttilupa, lääkärintodistus).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tavallisimmat jatko-opintomahdollisuudet; esim. maarakennusalan ammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Laukaa