Laajuus

Koulutuksen laajuus on 150 osp. Opintojen suunniteltu kesto on n. 1- 1,5 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmää ovat maarakennusalalla vähintään kolme vuotta työskennelleet maarakennuskoneenkuljettajat, asfalttityöntekijät, liikennealueiden hoitotyöntekijät, viher- ja ympäristörakentajat, putkiverkostojen rakentajat, pohja- ja perustusten rakentajat, louhinta- ja kalliorakennustyöntekijät, maarakennuskoneiden 3D-ohjaus- ja opastuslaitteiden käyttäjät, työmaan remonttityöntekijät sekä koneiden huolto- ja korjaustyöntekijät. Hakijan tulee olla vähintään 18 v. ikäinen.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työskentelyä alan työtehtävissä sekä riittävän työkokemuksen tuomaa osaamista.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksen avulla voi täydentää puuttuvia tai vanhentuneita pätevyyksiä sekä tarvittavia lupakortteja. Lisäksi voi hankkia lisää osaamista mm. koneohjausjärjestelmistä, mittalaitteiden käytöstä, työmenetelmistä jne.

Rakenne

Maarakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu vähintään neljästä tutkinnon osasta. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla (30 osp). Lisäksi valittavana on kaikkiaan 62 tutkinnon osaa eri osaamisaloilta, esimerkiksi:
• Maarakennuskoneiden käyttö
• Verkostorakentaminen
• Pohjarakentaminen
• Kalliorakentaminen
• Liikennealueiden ylläpito
• Asfaltointi
• Infra-alan kuljetukset
• Ympäristötyöt

Monta tapaa opiskella

Koulutuksen sisältö ja kesto henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohessa. Ammattitutkinnon näytöt tehdään maarakennusyrityksessä aidoissa työtilanteissa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneelle tyypillisiä jatko-opintoja on esimerkiksi maarakennusalan erikoisammattitutkinto.

Tutkinto antaa lisäksi yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Laukaa