Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkintokoulutus on tarkoitettu pitkän alan työkokemuksen omaaville, mielellään maalarin ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen tai toimivat itse yrittäjinä.

Hakeutuminen

Seuraava koulutus alkaa lukuvuonna 2021-2022. Hakuaika koulutukseen ilmoitetaan kevään aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Alan työkokemus ja aikaisemmat alan opinnot. Koulutus edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä maalaustyötä tekevässä yrityksessä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti monipuolisia vaativia pintakäsittelyalan työtehtäviä tai toimia työkunnan etumiehenä tai työnjohtajana. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaisesti harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista ja työn tuottavuudesta on huolehdittava.

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea mestarinkirjaa Mestarikiltaneuvostolta.

Rakenne

Rakennusmaalauksen osaamisala

Maalausalan erikoistehtävissä toimiminen

Pakollinen tutkinnon osa:
- rakennusmaalauksen menekki- ja kustannuslaskenta
- maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen
Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 1-3 osaa:
- rakennusmaalaustöiden toteutus
- tasoitetöiden toteutus
-julkisivumaalaustöiden toteutus

tai

Maalausalan työnjohtotehtävissä toimiminen
Pakollinen tutkinnon osa:
- rakennusmaalauksen menekki- ja kustannuslaskenta
- maalausalan töiden organisointi ja johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 1-3 osaa:
- rakennusmaalaustöiden suunnittelu
- tasoitetöiden suunnittelu
- julkisivumaalaustöiden suunnittelu

Kummallekin suuntautumisalalle yhteiset valinnaiset, valittava 0-2 osaa:
- puujulkisivujen maalaustyöt
- tasoitettavien kiviainespintojen valmistelut
- betonijulkisivujen pinnoitus
- rappaustyöt
- kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus
- kokous-, viestintä- ja neuvottelutehtävät maalausalalla
- maalausalan yrittäjänä toimiminen
- kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt
- erikoispäällysteiden kiinnitystyöt
- perinnemaaleilla maalaus
- koristemaalaus
- koristekipsityöt
- maalausalan työpaikkakouluttajana toimiminen

Tutkinto muodostuu yhteensä viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, yksi oman osaamisalan valinnainen osa ja kolme osaa kaikista valinnaisista tutkinnon osista (= osaamisalakohtaiset ja kaikille valinnaiset tutkinnon osat).

Valitusta osaamisalasta riippuen pakollinen tutkinnon osa on
• Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen tai
• Maalaustöiden organisointi ja johtaminen.

Maalausalan erikoistyötehtävissä toimimisen osaamisalakohtaisia valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Rakennusmaalaustöiden toteutus
• Tasoitetöiden toteutus
• Julkisivumaalaustöiden toteutus.
Maalausalan työnjohtotehtävissä toimimisen osaamisalakohtaisia valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Rakennusmaalaustöiden suunnittelu
• Tasoitetöiden suunnittelu
• Julkisivumaalaustöiden suunnittelu.

Kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Työpaikkaohjaajana toimiminen
• Maalausalan yrittäjänä toimiminen
• Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla
• Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus
• Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut
• Rappaustyöt
• Betonijulkisivujen pinnoitus
• Puujulkisivujen maalaustyöt
• Kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt
• Erikoispäällysteiden kiinnitystyöt
• Perinnemaaleilla maalaus
• Koristemaalaus
• Koristekipsityöt
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisäksi kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat saman tutkinnon toisen osaamisalan pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.

Monta tapaa opiskella

Mahdollinen valmistava koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä (ilta/viikonloppu) on noin 15 kappaletta. Tutkinnon edellyttämät lupakortit voi suorittaa osana koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä