Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkintokoulutus on tarkoitettu pitkän alan työkokemuksen omaaville, mielellään maalarin ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen tai toimivat itse yrittäjinä.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on tällä hetkellä suljettu. Koulutuksen seuraava aloitus on syksyllä 2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Alan työkokemus ja aikaisemmat alan opinnot. Koulutus edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä maalaustyötä tekevässä yrityksessä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti monipuolisia vaativia pintakäsittelyalan työtehtäviä tai toimia työkunnan etumiehenä tai työnjohtajana. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaisesti harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista ja työn tuottavuudesta on huolehdittava.

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea mestarinkirjaa Mestarikiltaneuvostolta.

Rakenne

Voit erikoistua joko maalausalan erikoistehtäviin tai maalausalan työnjohtotehtäviin.Tutkinto muodostuu yhteensä viidestä tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
• Rakennusmaalauksen menekki- ja kustannuslaskenta 40 osp
• Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen 35 osp (maalausalan erikoistehtävissä toimiminen)
• Maalausalan töiden organisointi ja johtaminen 35 osp (maalausalan työnjohtotehtävissä toimiminen)

Valinnaiset 1-3 tutkinnon osaa, maalausalan erikoistehtävissä toimiminen
• Rakennusmaalaustöiden toteutus 35 osp
• Tasoitetöiden toteutus 35 osp
• Julkisivumaalaustöiden toteutusg 35 osp

Valinnaiset 1-3 tutkinnon osaa, maalausalan työnjohtotehtävissä toimiminen
• Rakennusmaalaustöiden suunnittelu 35 osp
• Tasoitetöiden suunnittelu 35 osp
• Julkisivumaalaustöiden suunnittelu, 35 osp

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 0-2 osaa
• Työpaikkaohjaajana toimiminen
• Maalausalan yrittäjänä toimiminen
• Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla
• Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus
• Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut
• Rappaustyöt
• Betonijulkisivujen pinnoitus
• Puujulkisivujen maalaustyöt
• Kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt
• Erikoispäällysteiden kiinnitystyöt
• Perinnemaaleilla maalaus
• Koristemaalaus
• Koristekipsityöt
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
• Saman tutkinnon toisen osaamisalan pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.

Monta tapaa opiskella

Mahdollinen valmistava koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä (ilta/viikonloppu) on noin 15 kappaletta. Tutkinnon edellyttämät lupakortit voi suorittaa osana koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä