Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele liikuntaneuvojaksi (AT) Jyväskylässä! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.
Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuville suositellaan työn tai harrastusten kautta saatua alan työkokemusta ja koulutusta, jotta hän pystyy suoriutumaan tutkinnosta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hänellä on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan yksipäiväiseen valintatilaisuuteen. Valintatilaisuudessa kartoitetaan haastattelulla ja ryhmätehtävillä opiskelijan soveltuvuus alalle sekä mahdollisuudet suorittaa tutkinto.
Kutsu valintatilaisuuteen lähetetään sähköpostitse. Hakija saa kutsun yhteen em. päivistä. Jos hakija ei osallistu valintatilaisuuteen, hakemus peruuntuu. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella.

Opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen opiskeluun ja kiinnostusta työnsä kehittämiseen. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja uskallusta toimia erilaisten ryhmien vetäjänä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hänellä on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Rakenne

Liikunnan osaamisala (150osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).
Liikunnan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on koottu valinnaisia tutkinnon osia, jotka muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisen tutkinnon osan kanssa. Toisessa valinnaisten ryhmässä on tutkinnon osia, jotka mahdollistavat laaja-alaisen osaamisen.

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp (valitaan yksi):
• Lasten liikunnan edistäminen, 60 osp
• Nuorten liikunnan edistäminen, 60 osp
• Aikuisten liikunnan edistäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp (valitaan kaksi):
• Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen, 30 osp
• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
• Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
• Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
• tutkinnon osa Liikunnanohjauksen perustutkinnosta, 30 osp
• tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Koulutus kestää 1-1,5 vuotta ja koostuu 1-3 päivän pituisista lähijaksoista ja niiden välillä tehtävistä oppimistehtävistä. Yhteensä koulutuksessa on 27-30 lähipäivää riippuen valituista tutkinnon osista.

Monta tapaa opiskella

Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu koostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, itsenäisestä työskentelystä sekä lähiopiskelusta. Lähiopiskelu tapahtuu pääosin Jyväskylässä, 1-2 lähijaksoa toteutetaan Kuortaneen Urheiluopistolla / maastossa. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä tutkinnon osa kerrallaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opiskelu sujuu helpommin kun sinulla on käytössäsi tietokone ja internetyhteys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on maksullinen. Koko tutkinto 1200€ sisältäen henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit, näytöt sekä intensiivijaksot Kuortaneen Urheiluopistolla. Hintaan ei sisälly ruokailuja tai majoitusta muilta lähijaksoilta kuin Kuortaneen intensiivijakson ajalta, joka on täysihoidolla.

Oppisopimuskoulutuksessa ei peritä koulutusmaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä