Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Liikunta-ala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

150 osaamispistettä, 1–1,5 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Valintatilaisuus järjestetään viikolla 33, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kenelle

Opiskele liikuntaneuvojaksi (AT) Jyväskylässä! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.
Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuville suositellaan työn tai harrastusten kautta saatua alan työkokemusta ja koulutusta, jotta hän pystyy suoriutumaan tutkinnosta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hänellä on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Kuvaus

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hänellä on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu koostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, itsenäisestä työskentelystä sekä lähiopiskelusta. Lähiopiskelu tapahtuu pääosin Jyväskylässä, 1-2 lähijaksoa toteutetaan Kuortaneen Urheiluopistolla / maastossa. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä tutkinnon osa kerrallaan.

Opiskelu sujuu helpommin kun sinulla on käytössäsi tietokone ja internetyhteys.

Koulutuksen sisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Liikunnan osaamisala (150osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).
Liikunnan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on koottu valinnaisia tutkinnon osia, jotka muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisen tutkinnon osan kanssa. Toisessa valinnaisten ryhmässä on tutkinnon osia, jotka mahdollistavat laaja-alaisen osaamisen.

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp (valitaan yksi):
• Lasten liikunnan edistäminen, 60 osp
• Nuorten liikunnan edistäminen, 60 osp
• Aikuisten liikunnan edistäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp (valitaan kaksi):
• Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen, 30 osp
• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
• Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
• Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
• tutkinnon osa Liikunnanohjauksen perustutkinnosta, 30 osp
• tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Koulutus kestää 1-1,5 vuotta ja koostuu 1-3 päivän pituisista lähijaksoista ja niiden välillä tehtävistä oppimistehtävistä. Yhteensä koulutuksessa on 27-30 lähipäivää riippuen valituista tutkinnon osista.

Kustannukset

Koulutus on maksullinen. Koko tutkinto 1200€ sisältäen henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit, näytöt sekä intensiivijaksot Kuortaneen Urheiluopistolla. Hintaan ei sisälly ruokailuja tai majoitusta muilta lähijaksoilta kuin Kuortaneen intensiivijakson ajalta, joka on täysihoidolla.

Oppisopimuskoulutuksessa ei peritä koulutusmaksua.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymykseen.

Gradian opiskelijana – niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana – voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradiassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut