Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele liikuntaneuvojaksi (AT) Jyväskylässä! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.

Onko sinulla jo liikunta-alan osaamista työsi, koulutuksesi tai harrastuksesi kautta? Koulutus on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Opiskelijana tarvitset kykyä itsenäiseen opiskeluun ja kiinnostusta työsi kehittämiseen. Alalla työskennellessäsi sinulla tulee olla myös hyvät vuorovaikutustaidot ja uskallusta toimia erilaisten ryhmien vetäjänä.

Hakeutuminen

Haku tähän koulutukseen on nyt suljettuna.

Haku helmikuussa 2022 alkavaan liikunnanohjauksen perustutkintoon on 24.9.-8.12.2021, lue lisää ja hae täältä: www.gradia.fi/liikuntaneuvoja/l19592.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoilta edellytetään työn, harrastusten tai koulutuksen kautta saatua alan aiempaa osaamista. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Valintatilaisuudessa kartoitetaan haastattelulla sekä ryhmätehtävillä opiskelijan mahdollisuuksia suorittaa tutkinto sekä soveltuvuus alalle.

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen. Kutsu lähetetään sähköpostitse. Hakija saa kutsun yhteen valintapäivään. Jos hakija ei osallistu valintatilaisuuteen, hakemus peruuntuu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneena liikuntaneuvojana osaat ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Liikuntaneuvojana osaat myös kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Osaat kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sinulla on myös valmiudet kehittää ammatillista osaamistasi, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystäsi.

Koulutuksen suoritettuasi voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Rakenne

Koulutus muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa
• Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on koottu valinnaisia tutkinnon osia, jotka muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisen tutkinnon osan kanssa. Toisessa valinnaisten ryhmässä on tutkinnon osia, jotka mahdollistavat laaja-alaisen osaamisen.

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp (valitaan yksi)
• Lasten liikunnan edistäminen 60 osp
• Nuorten liikunnan edistäminen 60 osp
• Aikuisten liikunnan edistäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp (valitaan kaksi)
• Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen 30 osp
• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen 30 osp
• Liikuntayrittäjänä toimiminen 30 osp
• Yhdistyksessä toimiminen 30 osp
• tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta 30 osp
• tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 30 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutus kestää 1-1,5 vuotta ja koostuu 1-3 päivän pituisista lähijaksoista ja niiden välillä tehtävistä oppimistehtävistä. Yhteensä koulutuksessa on 27-30 lähipäivää riippuen siitä, mitä tutkinnon osia valitset. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohessa. Koko tutkinnon sijaan myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Opiskelu koostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, itsenäisestä työskentelystä sekä lähiopiskelusta. Lähiopiskelu tapahtuu pääosin Jyväskylässä, mutta 1-2 lähijaksoa toteutetaan Kuortaneen Urheiluopistolla tai maastossa. Ammattitaitosi osoitat työpaikoilla käytännön työtehtävissä tutkinnon osa kerrallaan. Opiskelu sujuu helpommin, kun sinulla on käytössäsi tietokone ja internetyhteys.

Tutkinnon ohessa voi suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer -sertifikaatin. Sertifikaatin suorittaminen sisältyy koulutusmaksun hintaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koko tutkinnon koulutusmaksu on 1200€. Koulutusmaksu sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit, näytöt sekä intensiivijaksot Kuortaneen Urheiluopistolla. Hintaan ei sisälly ruokailuja tai majoitusta muilta lähijaksoilta kuin Kuortaneen intensiivijakson ajalta, joka on täysihoidolla.

Oppisopimuskoulutuksessa ei peritä koulutusmaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä