Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Toimitko kaupan alalla asiantuntija-, kehitys- tai esihenkilötehtävissä? Vastaatko työssäsi esimerkiksi osaston, yksikön tai alueen operatiivisesta toiminnasta, henkilöstöasioista tai valikoimasta? Haluaisitko vahvistaa liiketoiminnan suunnittelu- ja analysointiosaamistasi tai johtamistaitojasi sekä kehittää yksikkösi myyntiä ja/tai valikoimaa.

Jos vastasit kyllä, on koulutus sopiva juuri sinulle!

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista:
Anna Taipale, p.040 341 5195, anna.taipale(a)gradia.fi.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen osallistuminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Kaupan osaamisalan opinnot tarjoavat monipuolista ja nykyaikaista lisäosaamista kaupan alan ammattilaisille. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kaupan osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kaupan osaamisalan erikoistumiskoulutuksessa kehität oman vastuualueesi liiketoimintaa ja opit vastaamaan liiketoimintaympäristön sekä asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Opit ymmärtämään strategian merkityksen organisaation toimintaan ja viemään strategian käytännön työhön. Opit suunnittelemaan liiketoimintaa tavoitteellisesti, johtamaan resursseja sekä huomioimaan vastuullisuusnäkökulman eri toiminnoissa.

Saat lisää osaamista valikoiman kehittämiseen, asiakasymmärrykseen sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Monipuoliset opetussisällöt vastaavat 2020-luvun kaupan toimialan osaamisvaatimuksia.

Rakenne

Ammattitaito osoitetaan työpaikalla monipuolisissa kaupan alan esihenkilötehtävissä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti näytöillä.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osa:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Sekä kaksi seuraavista tutkinnon osista:
• Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen
• Yksikön myyntityön ja valikoiman kehittäminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Ryhmän esimiehenä toimiminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuspäivien sisältöinä on esimerkiksi seuraavat aihepiirit:
• Tavoitteellinen liiketoiminta
• Myynnin toimintaympäristö
• Vastuullinen liiketoiminta
• Valikoiman kehittäminen
• Digitaaliset työvälineet
• LEAN ja prosessit
• Asiakkuuksien kehittäminen

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista (lähi- ja etäopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua). Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai oppisopimuspaikan. Voit toimia myös yrittäjänä.

Koulutus sisältää noin 1–2 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus käynnistyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Yhteinen starttipäivä on tammikuussa 2023. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettaja Maiju Syvänperä, puh. 040 341 6305, maiju.syvanpera(a)gradia.fi.

Kustannukset

Koko tutkinto 590 €
Tutkinnon osa 190 €
Oppisopimuksella opiskeleminen on maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä