Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutuksen aloituspäivä on 9.1.2020.

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Liiketoiminnan ammattitutkinto on oikea valinta sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja tiimityöskentelystä ammatillisissa verkostoissa. Alalla työskentely vaatii innostunutta otetta ja positiivista asennetta oman osaamisen kehittämiseen. Liiketoiminnan ammattitutkinnosta voit valita myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan tai taloushallinnon osaamisalan.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Kuvaus

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalassa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seuraa toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalassa opiskelija toimii palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala:

Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
Markkinointiviestinnän toimeksianto 60 osp
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
Asiakashankinta 60 osp
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
Projektinhallinta 60 osp
Ratkaisumyynti 60 osp
Tapahtumatuotanto 60 osp
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus 60 osp
Tuoteryhmätyöskentely 60 osp
Toisen osaamisalan tutkinnon osa 40-60 osp
Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20-60 osp

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Taloushallinnon osaamisala:

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
Kannattavuuslaksenta ja budjetointi 60 osp
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
Kannattavuuslaksenta ja budjetointi 60 osp
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
Projektinhallinta 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus 60 osp
Toisen osaamisalan tutkinnon osa 40-60 osp
Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20-60 osp

Monta tapaa opiskella

Lähipäiviä toteutetaan molempiin osaamisaloihin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti eli suurin osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

500€

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä