Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Liiketoiminnan ammattitutkinto on oikea valinta sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja tiimityöskentelystä ammatillisissa verkostoissa. Alalla työskentely vaatii innostunutta otetta ja positiivista asennetta oman osaamisen kehittämiseen. Liiketoiminnan ammattitutkinnosta voit valita myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan tai taloushallinnon osaamisalan.

Hakeutuminen

Opinnot voi aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalassa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seuraa toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalassa opiskelija toimii palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala:

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
• Markkinointiviestinnän toimeksianto 60 osp
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
• Asiakashankinta 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
• Projektinhallinta 60 osp
• Ratkaisumyynti 60 osp
• Tapahtumatuotanto 60 osp
• Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus 60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely 60 osp
• Toisen osaamisalan tutkinnon osa 40-60 osp
• Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20-60 osp

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Taloushallinnon osaamisala:

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
• Kannattavuuslaksenta ja budjetointi 60 osp
• Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
• Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
• Reskontran hoitaminen 60 osp
• Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen 60 osp
• Tilinpäätös ja verotus 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
• Kannattavuuslaksenta ja budjetointi 60 osp
• Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 60 osp
• Palkanlaskennan hoitaminen 60 osp
• Projektinhallinta 60 osp
• Reskontran hoitaminen 60 osp
• Tilinpäätös ja verotus 60 osp
• Toisen osaamisalan tutkinnon osa 40-60 osp
• Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 20-60 osp

Monta tapaa opiskella

Lähipäiviä toteutetaan molempiin osaamisaloihin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti eli suurin osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on 390€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Oman tietokoneen hankkiminen on suositeltavaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä