Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Työskenteletkö tai onko tavoitteesi tulevaisuudessa työskennellä assistentti- tai sihteeritehtävissä?

Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia alan työpaikka tai työssäoppimispaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen. Tarvittaessa autamme työssäoppimispaikan löytämisessä. Voit hakeutua opiskelemaan myös tutkinnon osia.

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava yhteinen aloitusajankohta on syys/lokakuu 2023. Tarkempi ajankohta varmistuu helmikuun aikana.

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää soveltuvaa ammatillista perustutkintoa (merkonomi) tai vastaavan tasoisia tietoja ja taitoja. Työkokemus sihteerin tai assistentin työtehtävistä on eduksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä erikokoisissa yrityksissä tai organisaatioissa. Hän osaa hoitaa organisaation sisäiset ja ulkoiset asiakaspalvelutilanteet ja pystyy tuottamaan viestinnällisesti selkeitä asiakirjoja. Hän osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja verkostoja tiedon hankinnassa ja hallitsee työssään tarvittavat tietojärjestelmät. Sihteeri osaa toimia lainsäädännön ja oman organisaation arkistointiohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti erilaisissa sihteerin tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon liiketoiminnan palveluiden osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I
• Assistentti- ja sihteerityön palvelut 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II
• Henkilöstöpalvelut 60 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen 60 osp
• Projektinhallinta 60 osp
• Terveydenhuollon sihteeripalvelut 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
• Liiketoiminnan tukipalvelut 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettaja Pia Tolonen, puh. 040 341 5844, pia.tolonen(a)gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijamaksu: koko tutkinto 390€, tutkinnon osa 190€. Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä